BANDO TELEFONÍA MÓBIL

Tras o encendido das novas estacións de telefonía móbil o 30 de setembro finalizará o prazo para solicitar a atención gratuíta das novas incidencias.

Atención de problemas técnicos no 900 833 999 e máis info no 981 567 002.