• Nome do Departamento ou órgano de dependencia: Asesoría Xurídica e Intervención
 • Nome do Órgano de Contratación: Concello de Carral
 • CIF: P1502100I

Enderezo postal

 • Nome da rúa: Campo da Feira, nº 1
 • Código Postal: 15175
 • Población: Carral
 • País: España

Contacto

A documentación que se difunde a través desta plataforma é a seguinte:

 • Proxectos de obra
 • Pregos de cláusulas administrativas
 • Pregos de cláusulas técnicas
 • Impresos de taxas de licitación
 • Todos os trámites dende o inicio dos expedientes de contratación ata o seu remate

 

[columns] [span4]

[btn text=”   Contratación en curso   ” tcolor=”#ffffff” bcolor=”#1e73be” link=”http://carral.es/blog/category/perfil-do-contratante/adxudicacions-provisionais/” size=”large” target=”true”]

[space size=”10px”]

[btn text=”     Outras informacións    ” tcolor=”#ffffff” bcolor=”#1e73be” link=”http://carral.es/blog/category/perfil-do-contratante/outras-informacions/” size=”large” target=”true”]

[/span4][span4]

[btn text=” Adxudicacións definitivas  ” tcolor=”#ffffff” bcolor=”#1e73be” link=”http://carral.es/blog/category/perfil-do-contratante/adxudicacions-definitivas/” size=”large” target=”true”]

[space size=”10px”]

[btn text=”Adxudicacións provisionais” tcolor=”#ffffff” bcolor=”#1e73be” link=”http://carral.es/blog/category/perfil-do-contratante/adxudicacions-provisionais/” size=”large” target=”true”]

[/span4][/columns]