Tag Archive for: admisión

CURSO 2016/2017

O prazo para presentar a SOLICITUDE DE ADMISIÓN  é ata o 29 de marzo

Prazo para presentar documentación acreditativa dos criterios de baremo (no caso de haber máis solicitudes que prazas): 1  ao 12 de abril

Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril (reclamacións no centro  no prazo de 5 días hábiles a partir do día seguinte de publicación)

Publicación de listaxe definitiva de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA INFANTIL E PRIMARIA 20-30 XUÑO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ESO 25 XUÑO- 11 XULLO

PRAZO EXTRAORDINARIO ESO 1-10 SETEMBRO

 

Para máis información facilitamos información dos centros:

CEIP VICENTE OTERO VALCARCEL

Rúa Juan Seijas s/n 15175 Carral

Martes, mércoles, xoves e venres de 10.10-11.15

881880446

http://www.edu.xunta.es/centros/cpivicenteotero/

 

 

IES DE CARRAL

Rúa Costa do pincho s/n Carral

Teléfono:881960480

http://www.edu.xunta.es/centros/iescarral/

 

 

 

CURSO 2016/2017

El plazo para presentar la SOLICITUD DE ADMISIÓN es hasta el 29 de marzo

Plazo para presentar documentación acreditativa de los criterios de baremo (en el caso de haber más solicitudes que plazas): 1 al 12 de abril

Publicación de listas provisionales de personas admitidas y no admitidas: antes del 25 de abril (reclamaciones en el centro en el plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de publicación)

Publicación de lista definitiva de personas admitidas y no admitidas: antes del 15 de mayo.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA INFANTIL  Y PRIMARIA.20-30 JUNIO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ESO 25 JUNIO-11 JULIO

PLAZO EXTRAORDINARIO ESO 1-10 SEPTIEMBRE

 

Para máis información facilitamos información de los centros:

CEIP VICENTE OTERO VALCARCEL

Rúa Juan Seijas s/n 15175 Carral

Martes, miércoles, jueves y viernes de 10.10-11.15

881880446

http://www.edu.xunta.es/centros/cpivicenteotero/

 

IES DE CARRAL

Rúa Costa do pincho s/n Carral

Teléfono:881960480

http://www.edu.xunta.es/centros/iescarral/