Tag Archive for: alcalde

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral ha instalado por diversos lugares de Carral y Tabeaio, paneles divulgativos sobre Manuel María, autor al que se le está Paneis Manuel María - Carral-2016- 02webdedicando el Día das Letras Galegas de este año.

Los paneles ofrecen una breve biografía del escritor de la Terra Cha, así como el recuerdo de algunos momentos que Manuel María compartió con las gentes de Carral, entre ellos el acto de presentación de la publicación de su obra Abril de Lume e Ferro, a la que asistía también cuando se comenzó a representarse por parte de los vecinos. Otro momento que se recoge en los paneles es cuando recibió uno de los premios de la Cultura y el Deporte concedido por el Ayuntamiento de Carral.

La información se completa con dos poemas. El primero es el dedicado a Miguel Solís en Abril de Lume e Ferro, y el segundo es A Fala, en el que llama la atención sobre la necesaria defensa de nuestro idioma.

El programa de las Letras Galegas continuará la semana próxima con una sesión de cuentacuentos en la Biblioteca municipal con la Ratoncita Carolina, y el acto central del Certamen de Poesía Concello de Carral, el viernes 27 de mayo, en el que se entregará el premio a Modesto Fraga y se presentará la publicación del libro ganador en la pasada edición, Soño e vértice de Eva Veiga.

Modesto_Fraga_(AELG)-3Modesto Fraga, coa súa obra Devalar sen pel resultou gañador do Concurso de Poesía “Concello de Carral” do presente ano.

O xurado salienta a alta calidade dos traballos presentados, preseleccionando unha decena de orixinais, dos que calquera podería ser premiado. Da obra seleccionada, salienta o xurado, que é un traballo redondo, que xoga coas tradicións, tensionando moi ben o texto e sabendo darlle aire nos momentos oportunos. Citando a Lezama Lima, o xurado indica que este poemario “ten a abundancia xusta”.

O xurado do concurso estivo formado por Carmen Caramés, Armando Requeixo e Luciano Rodríguez, baixo a presidencia da Concelleira de Cultura, Margarita Ramilo Varela, e asistidos en calidade de secretario, polo técnico municipal de Cultura e coordinador do premio, Carlos Lorenzo Pérez. Ao certame presentáronse un total de 54 poemarios.

O premio de Carral está dotado con 2500 euros e a publicación da obra na colección de poesía de Edicións Espiral Maior.

Modesto Fraga (Fisterra, 27/02/1974) escribe poesía e contos. No xénero lírico acadou certames literarios diversos como o Avelina Valladares, O Grelo-Amigos de Galicia, Rosalía de Castro, Francisco Añón, Francisco Fernández del Riego, Faustino Rey Romero e Ramón Cabanillas entre outros.

Estudou Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte da AELG e do PEN Clube de Galicia, e foi membro fundador do Batallón Literario da Costa da Morte e do Consello editorial da colección de poesía Letras de Cal.

Poemas da súa autoría aparecen nos libros colectivos Coroa Literaria para Roberto Blanco Torres (Edicións do Castro), A poesía é o gran milagre do mundo (PEN Clube de Galicia), Rumbo ás illas (A.C. Monte Branco), Mar por medio (Toxosoutos), Nós (Batallón Literario Costa da Morte), De mar e vento (Espiral Maior), e no terceiro tomo da antoloxía 25 anos de poesía galega (1975-2000) que o profesor Luciano Rodríguez elaborou para a Biblioteca Galega 120 de La Voz de Galicia. Nos últimos anos publicou Fisterra, a derradeira perla de occidente (2014), Atlántica luz. Poesía mareira 1995-2015 (2015), e ten no prelo Adagio por outono.

O acto de entrega do premio terá lugar o 27 de maio, na Casa da Cultura de Carral, dentro da programación de Letras Galegas 2016. O mesmo acto servirá para a presentación do poemario que gañou na pasada edición, Soño e vértice de Eva Veiga. Para a publicación do libro o Concello de Carral contou coa colaboración económica da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia.

IMG_2527La Corporación municipal de Carral, con su alcalde, José Luis Fernández Mouriño a la cabeza, rindió en la mañana de hoy homenaje a los conocidos en la historia gallega como los Mártires de la Libertad. También tomaron parte en los actos el Secretario Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín García Gómez, y el presidente del Consorcio de las Mariñas y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, representantes de asociaciones locales y alumnos del Instituto de Secundario de Carral.

Los actos comenzaron con una ofrenda floral ante el monumento a los Mártires de Carral para después dirigirse al edificio social Toñito Espiñeira donde después de que los estudiantes habían recitado poemas en recuerdo de los oficiales fusilados en Carral hace hoy 170 años, se proyectó el documental A última páxina escribiuse con sangue.

En su discurso el alcalde recordó a los doce oficiales ejecutados en esta villa y el respeto y admiración que las gentes de Carral siempre tuvieron por aquellos protagonistas de la Revolución de 1846.

O alcalde José Luis Fernández Mouriño encabezará a comitiva oficial que renderá homenaxe aos Mártires de Carral o vindeiro martes 26 de abril, cando se cumpren 170 anos daqueles acontecementos.

O acto consistirá nunha ofrenda floral ante o monumento aos Mártires da Liberdade ás 11:30 h, á que se convida a toda poboación de Carral. Logo, a comitiva oficial reunirase co alumnado do instituto de secundaria na proxección do documental “A última páxina escribiuse con sangue”.

A estes actos está de momento confirmada a asistencia do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, e do presidente do Consorcio das Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes. Tomarán parte ademais membros da Corporación local así como representantes de asociacións do municipio.

O fusilamento de Miguel Solís e os seus oficiais o 26 de abril de 1846 constitúe o feito histórico de maior relevancia en Carral. O monumento que se ergue no centro urbano e que lembra a quen protagonizou o levantamento contra o Xeneral Narváez, foi inaugurado en 1904 e construído co deseño do arquitecto lucense Javier Álvarez Mendoza.

Con este acto oficial rematarán as homenaxes que comezan mañá coa representación teatral Abril de Lume e Ferro no Campo da Feira e protagonzada por veciños e veciñas de Carral.

El alcalde José Luis Fernández Mouriño encabezará la comitiva oficial que rendirá homenaje a los Mártires de Carral el próximo martes 26 de abril, cuando se cumplen 170 años de aquellos acontecimientos.

El acto consistirá en una ofrenda floral ante el monumento a los Mártires de la Libertad a las 11:30 h, a la que se invita a toda la población de Carral. Luego, la comitiva oficial se reunirá con el alumnado del instituto de secundaria en la proyección del documental “La última página se escribió con sangre”.

A estos actos está de momento confirmada la asistencia del secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, y del presidente del Consorcio d

as Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes. Tomarán parte además miembros de la Corporación local así como representantes de asociaciones del municipio.

El fusilamiento de Miguel Solís y sus oficiales el 26 de abril de 1846 constituye el hecho histórico de mayor relevancia en Carral. El monumento que se yergue en el casco urbano y que recuerda la quien protagonizó el levantamiento contra o xeneral Narváez, fue inaugurado en 1904 y construido con el diseño del arquitecto lucense Javier Álvarez Mendoza.

Con este acto oficial finalizarán los homenajes que comienzan mañana con la representación teatral Abril de Fuego y Hierro en el Campo de la Feria y protagonzada por vecinos y vecinas de Carral.

Presentación Certame Poesía Carral 2016 -  - 08 - wO alcalde de Carral presentou esta mañá as bases da décimo novena edición do premio poético “Concello de Carral”.
José Luis Fernández Mouriño, acompañado do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e do director de Espiral Maior, Miguel Anxo Fernán Vello, presentou na Casa da Cultura a nova edición do certame poético, que continúa co obxectivo de contribuír ao descubrimento e consolidación dos autores en lingua galega.
O alcalde salientou a colaboración que ofrece a Consellería de Cultura e Educación, a través das súas secretarías xerais de Cultura e de Política Lingüística, que serve para que a Editorial Espiral Maior publique na súa colección de poesía o libro Soño e vértice de Eva Veiga, que obtivo o premio na pasada edición. O libro presentarase no acto de entrega do premio deste ano, previsto para o 27 de maio. Fernández Mouriño resaltou a traxectoria que leva acumulada o concurso, e a intención de fornecelo co aumento no premio económico que chega nesta edición aos 2.500 euros.
Pola súa banda Anxo Lorenzo resaltou tamén a traxectoria deste certame que está servindo para demostrar a consolidación dunha xeración de poetas que están nutrindo de saúde a literatura galega. Fixo fincapé que o certame de Carral, aínda que non é dos que teñen un premio económico dos máis elevados, si é dos que maior prestixio lle outorga a quen o recibe, dada a importante relación de autores e autoras gañadoras. Manifestou a vontade da Consellería de Cultura de apoiar este concurso dado o valor cultural que supón ofrecer posibilidades de publicar obra aos autores galegos á vez que se dá posibilidades á cidadanía para ler poesía.
Pola súa banda, Miguel Anxo Fernán Vello manifestou o especial cariño que lle ten a este concurso, xa que desde o seu nacemento estivo vencellado a el, vendo como foi medrando e como gran parte dos escritores galegos de éxito teñen no seu haber este premio. Salientou a circunstancia de que as tres últimas gañadoras foran mulleres e aproveitou a súa intervención para felicitar ao alcalde pola labor cultural que desenvolve o Concello de Carral, estando recoñecida na comarca coruñesa e en Galicia.
Esta nova edición do certame contempla un prazo para presentar exemplares aberto ata o 9 de abril. Poderán presentar obras os autores e autoras maiores de idade, con poemarios cun mínimo de 500 versos escritos en lingua galega.
O premio entregarase o 27 de maio, dentro dos actos das Letras Galegas en Carral, no que ademais se prevé a presentación do libro gañador da décima oitava edición do concurso, titulado Soño e vértice, do que é autora Eva Veiga.
Para ampliar información, os interesados poden dirixirse á Casa da Cultura de Carral, no teléfono 981 672580, ou a través da web carral.es.

Bases XIX Concurso de Poesía Concello de Carral

Presentación Certame Poesía Carral 2016 -  - 08 - wEl alcalde de Carral presentó esta mañana las bases de la décimo novena edición del premio poético Concello de Carral.

José Luis Fernández Mouriño, acompañado del secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, y del director de Espiral Maior, Miguel AnxoFernán Vello, presentó en la Casa de la Cultura la nueva edición del certamen poético, que continúa con el objetivo de contribuir al descubrimiento y consolidación de los autores en lengua gallega.

El alcalde destacó la colaboración que ofrece la Consellería de Cultura e Educación, a través de sus secretarías generales de Cultura y de Política Lingüística, que sirve para que la Editorial Espiral Maior publique en su colección de poesía el libro Soño e vértice de Eva Veiga, que obtuvo el premio en la pasada edición. El libro se presentará en el acto de entrega del premio de este año, previsto para el 27 de mayo. Fernández Mouriño resaltó la trayectoria que lleva acumulada el concurso, y la intención de dotarlo con el aumento en el premio económico que llega en esta edición a los 2.500 euros.

Por su parte Anxo Lorenzo resaltó también la trayectoria de este certamen que está sirviendo para demostrar la consolidación de una generación de poetas que están nutriendo de salud la literatura gallega. Hizo hincapié que el certamen de Carral, aunque no es de los que tienen un premio económico de los más elevados, sí es de los que mayor prestigio le otorga a quien lo recibe, dada la importante relación de autores y autoras ganadoras. Manifestó la voluntad de la Consellería de Cultura de apoyar este concurso dado el valor cultural que supone ofrecer posibilidades de publicar obra a los autores gallegos al tiempo que se da posibilidades a la ciudadanía para leer poesía.

Por su parte, Miguel Anxo Fernán Vello manifestó el especial cariño que le tiene a este concurso, ya que desde su nacimiento estuvo vinculado a él, viendo cómo fue creciendo y como gran parte de los escritores gallegos de éxito tienen en su haber este premio. Destacó la circunstancia de que las tres últimas ganadoras habían sido mujeres y aprovechó su intervención para felicitar al alcalde por la labor cultural que desarrolla el Ayuntamiento de Carral, estando reconocida en la comarca coruñesa y en Galicia.

Esta nueva edición del certamen contempla un plazo para presentar ejemplares abierto hasta el 9 de abril. Podrán presentar obras los autores y autoras mayores de edad, con poemarios con un mínimo de 500 versos escritos en lengua gallega.

El premio se entregará el 27 de mayo, dentro de los actos de las Letras Gallegas en Carral, en el que además se prevé la presentación del libro ganador de la décima octava edición del concurso, titulado Soño e vértice, del que es autora Eva Veiga.

Para ampliar información, los interesados pueden dirigirse a la Casa de la Cultura de Carral, en el teléfono 981 672580, o a través de la web carral.es.

Bases XIX Concurso de Poesía Concello de Carral

O artista e deseñador gráfico betanceiro, Luis Galán, fixo hoxe entrega de tres obras que formaron parte da exposición As Mariñas de nunca xamais que percorreu os nove concellos do Consorcio das Mariñas. O alcalde José Luis Fernández Mouriño e a concelleira de Cultura, Margarita Ramilo Varela foron os encargados de recepcionar os tres cadros que pasarán a formar parte do patrimonio artístico do que dispón o Concello de Carral.

Os cadros, que en breve estarán pendurados no Salón de Plenos e na alcaldía, representan tres lugares emblemáticos do municipio. Son o monumento aos Mártires da Liberdade, os muíños de Costa da Egua e o edificio modernista da depuradora de auga de Cañás. A técnica empregada por Luis Galán nestas obras é a ilustración vectorial e a impresión coa técnica glicée.

Luis Galán - alcalde - concelleira cultura - Carral 2015 web

El artista y diseñador gráfico betanceiro, Luis Galán, hizo hoy entrega de tres obras que formaron parte de la exposición “Las Mariñas de nunca jamás” que recorrió los nueve ayuntamientos del Consorcio de las Mariñas. El alcalde José Luis Fernández Mouriño y la concejala de Cultura, Margarita Ramilo Varela fueron los encargados de recepcionar los tres cuadros que pasarán a formar parte del patrimonio artístico del que dispone el Ayuntamiento de Carral.

Los cuadros, que en breve estarán colgados en el Salón de Plenos y en la alcaldía, representan tres lugares emblemáticos del municipio. Son el monumento a los Mártires de la Libertad, los molinos de Costa da Egua y el edificio modernista de la depuradora de agua de Cañás. La técnica empleada por Luis Galán en estas obras es la ilustración vectorial y la impresión con la técnica glicée.Luis Galán - alcalde - concelleira cultura - Carral 2015 web

Neira Vilas na biblioteca de Carral-1O Concello de Carral únese á dor que causa en Galicia a morte de Xosé Neira Vilas, un home exemplar que representou o mellor das nosas letras, da nosa cultura e dos valores da infinidade de galegos que emigraron a América.

Carral manterá na súa memoria as múltiples veces que Neira Vilas e a súa muller, Anisia, visitaron o municipio para compartir as súas vivencias e o seu amor por Galicia, ofrecendo sempre cariño e xenerosidade.

O Concello de Carral transmite as súas condolencias á familia, compañeiros e amizades deste ilustre galego que nos transmitiu sabiduría e unha extensa obra literaria encabezada pola inigualable “Memorias dun neno labrego”.

 

Neira Vilas na biblioteca asinando libro 1