Tag Archive for: axudas

A OMIX (oficina municipal de informacion xuvenil) botache unha man, se o precisas, para solicitar as axudas para obter o permiso de conducir! (Clase B e clase C).

O 13 de agosto saiu esta convocatoria, e os requisitos para solicitala son:

– Estar inscrito/a no SNGX (Sitema Nacional de Garantia Xuvenil.

– Ter feitos os 18 anos e non superar a idade máxima que estableza a normativa vixente do Sistema nacional de garantía xuvenil.

– Levar empadroado/a en Galicia mínimo un ano.

– Estar matriculado/a nunha autoescola de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/os permiso/s para o/os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2021 e a data de presentación da solicitude.

A solicitude deberás presentala a través da sede electrónica https://sede.xunta.gal, co DNI electrónico ou ca Chave 365. O prazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(13 agosto 2021).

#https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0425-040821-0001_gl.html