Tag Archive for: competencias clave

No Edificio Social Toñito Espiñeira impártense clases para preparar ambas probas(ESO e COMPETENCIAS CLAVE) segundo o nivel e os obxectivos de cada persoa, que se valora no departamento de Educación do Concello. As clases son de luns a xoves de 9.30 a 13.00 e gratuitas. E se establecen unhas clases ou tutorías en horario de tarde para as persoas que traballen.

Tanto co título da Eso como cos niveis II E III das competencias claves se pode acceder a cursos de formación con certificado de profesionalidade que oferta o Servizo Publico de Emprego para desempregados. Con estas clases intentamos mellorar a formación e aumentar as posibilidades de inserción laboral.

A matrícula para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria é ata o 18 de marzo para presentarse ao exame do día 27 de maio.

A matricula para presentarse as probas de avaliación en competencias clave é ata o 2 de abril e a proba é o día 21 de maio.

Ambas matrículas se facilitan e entregan dende o departamento de Educación do Concello ata dous días antes do remate do prazo oficial.

Se estades interesados en matricularvos, asistir as clases ou obter documentación de estudo podedes chamar a Educación ao 981613520

En el Edificio Social Toñito Espiñeira se imparten clases para preparar ambas pruebas (ESO Y COMPETENCIAS CLAVE) según el nivel y los objetivos de cada persona, que se valora en el departamento de Educación del Ayuntamiento. Las clases son de lunes a jueves de 9.30 a 13.00 y gratuitas. Y se establecen unas clases o tutorías en horario de tarde para las personas que trabajen.

Tanto con el título de Eso como con los niveles II y III de las competencias claves se puede acceder a cursos de formación con certificado de profesionalidad que oferta el Servicio Publico de Empleo para desempleados. Con estas clases intentamos mejorar la formación y aumentar las posibilidades de inserción laboral.

La matrícula para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria es hasta el 18 de marzo para presentarse al examen del día 27 de mayo.

La matricula para presentarse las pruebas de evaluación en competencias clave es hasta el 2 de abril y la prueba es el día 21 de mayo.

Ambas matrículas se facilitan y entregan desde el departamento de Educación del Ayuntamiento hasta dos días antes del final del plazo oficial.

Si estáis interesados en matricularos o asistir a las clases u obtener documentación de estudio podéis llamar a Educación al 981613520.