Tag Archive for: educacion vial carral

O martes 11 de maio iníciase dende o departamento de policía local o programa de educación vial co alumnado do CPI Vicente Otero Valcárcel que se extenderá ata o 2 de xuño con diversidade de accións: os nenos de 5º de primaria recibiron as primeiras clases de educación vial no propio centro. O dia 13  de maio instalarán o parque de Educación vial no Campo da feira e poderán usalo máis de 75 alumnos e alumnas do centro, seguindo as normas de circulación que a policía local supervisará e ensinará.  Simultáneamente a propia policía local realiza obradoiros teóricos e prácticos de forma que o alumnado irá rotando da parte teórica á práctica, levando a cabo o aprendido no propio parque de educación vial como peóns e como condutores de diferentes vehículos. O dous de xuño remata o programa con alumnado de 1º da ESO.

EL martes 11 de maYo se inícia desde el departamento de policía local el programa de educación vial con alumnado del CPI Vicente Otero Valcárcel que se extenderá hasta el 2 de junio con diversidad de acciones:los niños/as de 5º de primaria reciben las primeras clases de educación vial en el propio centro. El dia 13  de mayo instalarán el parque de Educación vial en el Campo da feira y pueden usarlo más de 75 alumnos y alumnas del centro, siguiendo las normas de circulación que la policía local supervisará y enseñará.  Simultáneamente la propia policía local realiza talleres teóricos y prácticos de forma que el alumnado irá rotando de la parte teórica a la práctica, llevando a cabo lp aprendido en el propio parque de educación vial como peones y como conductores de diferentes vehículos. El 2 de junio acaba el programa con alumnado de 1º de ESO.