Tag Archive for: emprender

taller apoio emprendedorO concello de Carral atendeu a unha ducia de emprendedores do Concello de Carral no Taller de apoio ao emprendedor no cal se asesorou para montar unha empresa por conta propia e sobre as posibles financiacións para poder levar a cabo as ideas propias. Continua o apoio levándoos da man a cada un deles para que amosen as súas inquedanzas e dúbidas e poidan chegar a levar a cabo os seus obxectivos como emprendedores.

Para máis información chamar ao departamento de emprego do Concello de Carral 981613520.

taller apoio emprendedor

El Ayuntamiento de Carral atendió a una docena de emprendedores del Ayuntamiento de Carral en el Taller de apoyo al emprendedor en el cual se asesoró para montar una empresa por cuenta propia y sobre las posibilidades de financiación para poder llevar a cabo las ideas propuestas. Continua el apoyo llevando de la mano a cada uno de ellos para que muestren sus inquietudes y dudas, y puedan llegar a llevar a cabo sus objetivos como emprendedores.

Para más información llamar al departamento de empleo del Ayuntamiento de Carral 981613520.