Tag Archive for: literatura

Cartel acto Poesía 2017.A Casa da Cultura de Carral acollerá este venres, ás 20:00 h, o acto do 20º Certame de Poesía Concello de Carral, no que se lle entregará o premio a Xosé Luís Mosquera Camba por gañar esta edición co seu libro Das árbores tropicais e do amor, e no que tamén se presentará a publicación do gañador do ano pasado, Devalar sen pel do poeta fisterrán Modesto Fraga.

O acto estará presidido polo alcalde José Luis Fernández Mouriño, e contará tamén coa participación do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, do escritor e editor Miguel Anxo Fernán Vello, e de Inma Otero Varela, membro do xurado da presente edición.

O acto servirá tamén para a estrea do audiovisual que o Concello de Carral realizou para repasar estas dúas décadas da vida do certame, no que aparecen todos os premiado, así como o editor Miguel Anxo Fernán Vello, varios especialistas e escritores e escritoras que formaron parte dos xurados, o actual alcalde, o exconcelleiro de Cultura, Lois Anxo Ferreiro, que tivo a iniciativa de poñer en marcha este premio, e o técnico de Cultura municipal, Carlos Lorenzo, que foi o coordinador desde o nacemento do premio. O documental estará presente na rede a partir desta fin de semana.

A parte musical do acto correrá  a cargo de Gonçalo Guerreiro, presentando temas do seu disco Ar, con temas creados a partir de poemas do escritor portugués Fernando Pessoa na súa versión orixinal. Ao igual que en todas as edicións deste premio, o Concello de Carral, grazas á colaboración da Xunta de Galicia, agasallan aos asistentes o libro que se presenta. Nesta ocasión Modesto Fraga poderá dedicarllo aos participantes no acto.

No marco desta celebración dos 20 anos do certame Concello de Carral, nos exteriores da Casa da Cultura estará ata o 8 de xuño unha exposición que revisa aos gañadores e gañadoras do premio, con datos biográficos e fragmentos da súa poesía. Tamén a Concellería de Cultura desenvolveu nos centros de ensino de Carral concursos e obradoiros de poesía, co fin de fomentar entre os máis novos, tanto a lectura como a creación poética.

Cartel acto Poesía 2017.La Casa de la Cultura de Carral acogerá este viernes, a las 20:00 h, el acto del 20º Certamen de Poesía Concello de Carral, en el que se le entregará el premio a Xosé Luís Mosquera Camba por ganar esta edición con su libro Das árbores tropicais e do amor, y en el que también se presentará la publicación del ganador del año pasado, Devalar sen pel del poeta fisterrán Modesto Fraga.

El acto estará presidido por el alcalde José Luis Fernández Mouriño, y contará también con la participación del secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, del escritor y editor Miguel Anxo Fernán Vello, y de Inma Otero Varela, miembro del jurado de la presente edición.

El acto servirá también para el estreno del audiovisual que el Ayuntamiento de Carral realizó para repasar estas dos décadas de la vida del certamen, en el que aparecen todos los premiado, así como el editor Miguel Anxol Fernán Vello, varios especialistas y escritores y escritoras que formaron parte de los jurados, el actual alcalde, el exconcejal de Cultura, Lois Anxo Ferreiro, que tuvo la iniciativa de poner en marcha este premio, y el técnico de Cultura municipal, Carlos Lorenzo, que fue el coordinador desde el nacimiento del premio. El documental estará presente en la red a partir de este fin de semana.

La parte musical del acto correrá  a cargo de Gonçalo Guerreiro, presentando temas de su disco Ar, con temas creados a partir de poemas del escritor portugués Fernando Pessoa en su versión original. Al igual que en todas las ediciones de este premio, el Ayuntamiento de Carral, gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia, regalan a los asistentes el libro que se presenta. En esta ocasión Modesto Fraga podrá dedicárselo a los participantes en el acto.

En el marco de esta celebración de los 20 años del certamen Concello de Carral, en los exteriores de la Casa de la Cultura estará hasta el 8 de junio una exposición que revisa a los ganadores y ganadoras del premio, con datos biográficos y fragmentos de su poesía. También la Concejalía de Cultura desarrolló en los centros de enseñanza de Carral concursos y talleres de poesía, con el fin de fomentar entre los más jóvenes, tanto la lectura como la creación poética.

A Concellería de Cultura do Concello de Carral leva a cabo unha serie de actividades que servirán para conmemorar as Letras Galegas, dedicadas este ano ao escritor Carlos Casares MouriCartel Letras Galegas 2017 Carralño.

Polas diversas dependencias da Casa da Cultura hai unha exposición dedicada a Casares, na que se explica a súa traxectoria vital e literaria. No exterior do mesmo centro cultural está instalada outra mostra que repasa os vinte anos do Certame de Poesía Concello de Carral. Esta exposición presenta aos autores e autoras que obtiveron este prestixioso galardón, con breves reseñas bibliográficas e poemas de cada un deles.

Unha terceira exposición é a que presenta as creacións do alumnado da Escola Municipal de Teares e Tapices de Carral. Na sala polivalente do edificio Toñito Espiñeira estará esta mostra ata o 28 deste mes.

A Biblioteca municipal súmase á homenaxe ás nosas letras cunha sesión de contos teatralizados. Será o xoves 18 de maio, ás 18:00 h, coa compañía Elefante Elegante, que presentará “O xigante”. Estaba anunciada outra sesión a cargo da compañía Sarabela Teatro para o día 25 de maio, mais por circunstancias imprevistas por parte da compañía, esta actuación queda adiada ao mes de outubro.

O 25 de maio entregaranse os premios dos concursos escolares de poesía e o venres  26 terá lugar o acto central do Certame de Poesía Concello de Carral, entregando o premio a Xosé Luís Mosquera Camba, presentando o libro Devalar sen pel de Modesto Fraga, presentando o documental sobre os 20 anos do premio, e coa música de Gonçalo Guerreiro.

Serán días para festexar o noso idioma e a nosa literatura cun amplo abano de actividades culturais.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral lleva a cabo una serie de actividades que servirán para conmemorar las Letras Gallegas, dedicadas este año al escritor Carlos Casares Mouriño.

Cartel Letras Galegas 2017 CarralPor las diversas dependencias de la Casa de la Cultura hay una exposición dedicada a Casares, en la que se explica su trayectoria vital y literaria. En el exterior del mismo centro cultural está instalada otra muestra que repasa los veinte años del Certamen de Poesía Concello de Carral. Esta exposición presenta a los autores y autoras que obtuvieron este prestigioso galardón, con breves reseñas bibliográficas y poemas de cada uno de ellos.

Una tercera exposición es la que presenta las creaciones del alumnado de la Escuela Municipal de Telares y Tapices de Carral. En la sala polivalente del edificio Toñito Espiñeira estará esta muestra hasta el 28 de este mes.

La Biblioteca municipal se suma al homenaje a nuestras letras con una sesión de cuentos teatralizados. Será el jueves 18 de mayo, a las 18:00 h, con la compañía Elefante Elegante, que presentará O Xigante. Estaba anunciada otra sesión a cargo de la compañía Sarabela Teatro para el día 25 de mayo, pero por circunstancias imprevistas por parte de la compañía, esta actuación queda retrasada al mes de octubre.

El 25 de mayo se entregarán los premios de los concursos escolares de poesía y el viernes  26 tendrá lugar el acto central del Certamen de Poesía Concello de Carral, entregando el premio a Xosé Luís Mosquera Camba, presentando el libro Devalar sn pel de Modesto Fraga, presentando el documental sobre los 20 años del premio, y con la música de Gonçalo Guerreiro.

Serán días para festejar nuestro idioma y nuestra literatura con un amplio abanico de actividades culturales.

O pasado tres de maio,  o club de lectura de Carral recibiu a visita do escritor Xavier Alcalá.

Durante a xuntanza, os membros do club compartiron co autor as súas impresións sobre o libro lido para a ocasión: “A nosa cinza”, obra fundamental na bibliografía de Alcalá.

Xavier Alcalá no club de lectura 2017 web

 

El pasado tres de mayo, el club de lectura de Carral recibió la visita del escritor Xavier Alcalá.

Durante la charla, los miembros del club compartieron con el autor sus impresiones sobre el libro leído para la ocasión: “A nosa cinza”, obra fundamental en la biografría de Alcalá.

Xavier Alcalá no club de lectura 2017 web

Xosé Luis Mosquera Camba 100pppO poeta e profesor de arte, Xosé Luís Mosquera Camba, obtén por segunda vez o premio do Certame de Poesía Concello de Carral, co libro titulado Das árbores tropicais e do amor e que presentou co seudónimo Sula Bassana.

Mosquera Camba xa fora premiado na edición décima do concurso co poemario Nadja c´est moi, publicado, ao igual que os restantes libros premiados, en Edicións Espiral Maior.

O xurado do concurso, que se reuniu onte na Casa da Cultura de Carral, estivo formado por Teresa Seara, Inma Otero, da Asociación da Crítica, e Modesto Fraga, gañador da pasada edición, baixo a presidencia da Concelleira de Cultura, Margarita Ramilo Varela, e asistidos en calidade de secretario, polo técnico municipal de Cultura e coordinador do premio, Carlos Lorenzo Pérez. Ao certame presentáronse un total de 46 poemarios.

O xurado salienta a alta calidade dun bo número dos traballos presentados, sendo moitos deles merecentes de se publicar. Da obra seleccionada salienta que é un poemario de grande orixinalidade que domina a tradición, mesmo a non convencional, e que recorre a unha linguaxe depurada para, a través dela, facer unha viaxe xeográfica e tamén emocional onde teñan cabida outras linguas e presenzas culturais de gran calado.

O premio de Carral está dotado con 2500 euros e a publicación da obra na colección de poesía de Edicións Espiral Maior.

O acto de entrega do premio terá lugar o 26 de maio, na Casa da Cultura de Carral, dentro da programación de Letras Galegas 2017. O mesmo acto servirá para a presentación do poemario que gañou na pasada edición, Devalar sen pel de Modesto Fraga. Para a publicación do libro o Concello de Carral contou coa colaboración económica da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia.

Por mor do vixésimo aniversario deste certame literario, o Concello de Carral ten previsto varias actividades para repasar estas dúas décadas de promoción da poesía galega. O 10 de maio preséntase unha exposición nos exteriores da Casa da Cultura no que se repasan os autores e obras premiadas no certame. A mostra permañecerá ata o 4 de xuño. E por outra banda, no acto do 26 de maio estrearase o documental sobre a traxectoria do concurso carralés.

 

Xosé Luis Mosquera Camba 100pppEl poeta y profesor de arte, Xosé Luís Mosquera Camba, obtiene por segunda vez el premio del Certamen de Poesía Concello de Carral, con el libro titulado Das árbores tropicais e do amor y que presentó con el pseudónimo Sula Bassana.

Mosquera Camba ya había sido premiado en la edición décima del concurso con el poemario Nadja c´est moi, publicado, al igual que los restantes libros premiados, en Edicións Espiral Maior.

El jurado del concurso, que se reunió ayer en la Casa de la Cultura de Carral, estuvo formado por Teresa Seara, Inma Otero, de la Asociación de la Crítica, y Modesto Fraga, ganador de la pasada edición, bajo la presidencia de la Concejala de Cultura, Margarita Ramilo Varela, y asistidos en calidad de secretario, por el técnico municipal de Cultura y coordinador del premio, Carlos Lorenzo Pérez. Al certamen se presentaron un total de 46 poemarios.

El jurado destaca la alta calidad de un buen número de trabajos presentados, siendo muchos de ellos merecientes de publicarse. De la obra seleccionada destaca que es un poemario de gran originalidad que domina la tradición, mismo la no convencional, y que recurre a un lenguaje depurado para, a través del, hacer un viaje geográfico y también emocional donde tengan cabida otras lenguas y presencias culturales de gran calado.

El premio de Carral está dotado con 2500 euros y la publicación de la obra en la colección de poesía de Edicións Espiral Maior.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el 26 de mayo, en la Casa de la Cultura de Carral, dentro de la programación de Letras Galegas 2017. El mismo acto servirá para la presentación del poemario que ganó en la pasada edición, Devalar sen piel de Modesto Fraga. Para la publicación del libro el Ayuntamiento de Carral contó con la colaboración económica de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y de la Secretaría Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia.

Por mor del vigésimo aniversario de este certamen literario, el Ayuntamiento de Carral ha previsto varias actividades para repasar estas dos décadas de promoción de la poesía gallega. El 10 de mayo se presenta una exposición en los exteriores de la Casa de la Cultura en el que se repasan los autores y obras premiadas en el certamen. La muestra permanecerá hasta el 4 de junio. Y por otra parte, en el acto de 26 de mayo se estrenará el documental sobre la trayectoria del concurso carralés.

 

Javier BaoJavier Bao Castelo, natural de Tabeaio, ven de publicar na editorial Albores o libro Déjate de historias, un conxunto de 11 relatos de amor, odio, fracasos, ilusións…

A presentación terá lugar o xoves 6 de abril ás 20:30 h. na Casa da Cultura. A entrada é libre e as persoas asistentes terán a posibilidade de adquirir o libro e que lle sexa dedicado polo autor.

 

Javier BaoJavier Bao Castelo, natural de Tabeaio, ha publicado en la editorial Albores el libro Déjate de historias, un conjunto de 11 relatos de amor, odio, fracasos, ilusiones…

La presentación tendrá lugar el jueves 6 de abril a las 20:30 h. en la Casa de la Cultura. La entrada es libre y las personas asistentes tendrán la posibilidad de adquirir el libro y que le sea dedicado por el autor.