Tag Archive for: patrimonio

Cartel documental sobre os Mártires.Nair Arias Fernández, alumna do Grao de Historia do Arte da USC que realiza prácticas no Concello de Carral, ofrecerá unha charla sobre a historia do monumento dedicado aos Mártires de Carral. Fará un repaso polos feitos acontecidos no alzamento de 1846 e polo proceso que existiu para a construción do monumento.

A charla terá lugar na Casa da Cultura, o mércores 28 de febreiro, ás 20:00 h. A entrada é libre.

Esta actividade enmárcase no convenio de colaboración  subscrito entre a Universidade de Santiago e o Concello de Carral para que alumnos dos graos e postgraos de Historia e Historia da Arte realicen as súas prácticas xunto a persoal municipal.

Alumnado do colexio Fogar de Santa Margarita da Coruña realizará mañá unha visita a Carral para coñecer con detalle o castro das Travesas. A visita didáctica comezará na Sala Castro Travesas - 20Colección Visitable, que amosa as principais pezas extraídas das excavacións no castro, e á Biblioteca municipal onde realizarán unha actividade didáctica que consistirá en construír maquetas das antigas casas do poboado castrexo.

Despois visitarán o castro, onde o director das excavacións, Antón Malde, realizará cos rapaces un xogo que lles axudará a comprender a configuración do castro e o xeito de vida dos seus habitantes.

Os escolares completarán a visita a Carral coñecendo o roteiro dos Mártires de Carral e a zona dos  muíños de Costa da Égoa.

Esta é a primeira actividade didáctica que levarán a cabo escolares, despois da campaña de promoción e difusión da Colección Visitable do Castro das Travesas, que contou cunha subvención da Deputación da Coruña para a contratación de persoal técnico asociado ao museo. Están previstas para as vindeiras semanas máis visitas de escolares para coñecer o castro das Travesas.

Despois da recente limpeza vexetal que se fixo no castro, o xacemento arqueolóxico pódese visitar de xeito libre. O Concello de Carral recomenda que para unha maior comprensión das características e relevancia do castro das Travesas, se complete o percorrido achegándose ao museo na Casa da Cultura. As visitas libres son de balde. Os horarios da colección son os mesmos da Casa da Cultura (de luns a venres aberto de mañá e tarde, e os sábados pola mañá).

A ConcellerImaxe sendeirismoía de Cultura presenta un novo programa chamado 20 km Camiño con Cultura, consistente en catro roteiros cos que gozar do patrimonio cultural e natural de Galicia.

O primeiro roteiro, Betanzos polo Camiño Inglés, terá lugar o 16 de abril. O seguinte, que se fará polo Val de Loureda de Arteixo, será o 21 de maio. Despois das festas do Socorro, o 17 de setembro, realizarase un percorrido por Marcelle e a Reserva da Biosfera Río Miño; rematando o programa o 15 de outubro cun roteiro polo Courel.

As prazas para cada xornada son limitadas, e as persoas interesadas deberán inscribirse na Casa da Cultura antes do martes anterior a cada roteiro. O prezo por persoa é de 15 euros, que inclúe o transporte e os monitores e guías durante o percorrido.

 

Folleto sendeirismo cultural 2016

Imaxe sendeirismoLa Concejalía de Cultura presenta un nuevo programa llamado 20 km Camiño con Cultura, consistente en cuatro rutas con los que disfrutar del patrimonio cultural y natural de Galicia.

La primera ruta, Betanzos por el Camino Inglés, tendrá lugar el 16 de abril. El siguiente, que se hará por el Valle de Loureda de Arteixo, será el 21 de mayo. Después de las fiestas del Socorro, el 17 de septiembre, se realizará un recorrido por Marcelle y la Reserva de la Biosfera Río Miño; finalizando el programa el 15 de octubre con una ruta por el Courel.

Las plazas para cada jornada son limitadas, y las personas interesadas deberán inscribirse en la Casa de la Cultura antes del martes anterior a cada ruta. El precio por persona es de 15 euros, que incluye el transporte y los monitores y guías durante el recorrido.

 

Folleto sendeirismo cultural 2016

Voluntarios británicos, belgas, franceses e españois que están a traballar no Castro das Travesas co programa Working Holidays, comezaron as súas tarefas de limpeza.

Baixo a dirección do arqueólogo Antón Malde, o grupo internacional de voluntarios recibiu primeiro unha explicación da importancia histórica deste emprazamento da idade de ferro, e a súa evolución na etapa da romanización durante os mil anos nos que estivo poboado.

O Alcalde de Carral Jose Luis Fernández Mouriño, deu o pasado luns a benvida ós 14 participantes ao campamento internacional de traballo no Castro das Travesas.Working Holidays Carral - 2015 - 59-web

O programa, organizado co apoio de Tesouros de Galicia, ten por obxectivo a limpeza da contorna do castro, un dos máis grandes da provincia da Coruña, dentro dun proxecto trianual que nos próximos anos avanzará nas tarefas de escavación.  O proxecto está dirixido polo arqueólogo Antón Malde, que acredita unha longa experiencia en diferentes escavacións. En concreto, no caso das Travesas foi responsable dos primeiros traballos de escavación, nos que atopou restos que ratifican a importancia especial deste asentamento. Ademais do seu tamaño, estimase que estivo poboado durante uns mil anos (dende o 500 A.C. ata o 500 D.C), e os achádegos demostraron que foi un punto de comunicación estratéxico. Non só a nivel galego, senón como referencia nas comunicacións coas illas británicas. Na Colección Visitable de Carral pódese ver un anel feito hai mil anos no norte de Inglaterra, algunhas moedas romanas usadas nas illas, así como restos de lanzas, vasillas e outros indicios de importancia.

O grupo de voluntarios xa visitou a Colección Visitable do Castro das Travesa, onde puideron contemplar os achádegos da última escavación, así como un vídeo no qué se fai unha reconstrución virtual do castro. Tamén visitaron o obradoiro arqueolóxico co que o Concello de Carral apoia os traballos máis delicados, unha vez que se atopan calquera tipo de peza.

O programa acadou o interese de participantes británicos e franceses, membros da rede dos National Trust á que pertence Tesouros de Galicia. O atractivo da iniciativa ven ratificado polo grande interese dos participantes voluntarios, que aportan non só o seu traballo, senón tamén pagan os seus gastos de desprazamento e unha matrícula. O resto dos custos son cofinanciados polo Concello de Carral, de diste xeito fai unha difusión internacional deste recurso patrimonial.

Voluntarios británicos, belgas, franceses y españoles que están trabajando en el Castro de As Travesas con el programa Working Holidays, comenzaron sus tareas de limpieza.

Bajo la dirección del arqueólogo Antón Malde, el grupo internacional de voluntarios recibió primero una explicación de la importancia histórica de este emplazamiento de la edad de hierro, y su evolución en la etapa de la romanización durante los mil años en los que estuvo poblado.

El Alcalde de Carral Jose Luis Fernández Mouriño, dio el pasado lunes la bienvenida a los 14 participantes al campamento internacional de trabajo en el Castro das TravesaWorking Holidays Carral - 2015 - 59-webs.

El programa organizado con el apoyo de Tesouros de Galicia, tiene por objetivo la limpieza del contorno del castro, uno de los más grandes de la provincia de A Coruña, dentro de un proyecto trianual que en los próximos años avanzará en las tareas de excavación. El proyecto está dirigido por el arqueólogo Antón Malde, que acredita una larga experiencia en diferentes excavaciones. En concreto, en el caso de As Travesas fue responsable de los primeros trabajos de excavación, en los que encontró restos que ratifican la importancia especial de este asentamiento. Además de su tamaño, estimó que estuvo poblado durante unos mil años (desde el 500 A.C. hasta el 500 d. C.), y los hallazgos demostraron que fue un punto de comunicación estratégico. No sólo a nivel gallego, sino como referencia en las comunicaciones con las islas británicas. En la Colección Visitable de Carral puede verse un anillo hecho hace mil años en el norte de Inglaterra, algunas monedas romanas usadas en las islas, así como restos de lanzas, vasijas y otros indicios de importancia.

El grupo de voluntarios ya visitó la Colección Visitable do Castro das Travesa, donde pudieron contemplar los hallazgos de la última excavación, así como un vídeo en el qué se hace una reconstrucción virtual del castro. También visitaron el taller arqueológico con el que el Ayuntamiento de Carral apoya los trabajos más delicados, una vez que se encuentra cualquier tipo de pieza.

El programa consiguió el interés de participantes británicos y franceses, miembros de la red de los National Trust a la que pertenece Tesouros de Galicia. El atractivo de la iniciativa viene ratificado por el gran interés de los participantes voluntarios, que aportan no sólo su trabajo, sino también pagan sus gastos de desplazamiento y una matrícula. El resto de los costes son cofinanciados por el Ayuntamiento de Carral, de de esta manera hace una difusión internacional de este recurso patrimonial.