Tag Archive for: xente nova

O vindeiro venres 30 de decembro Tabeaio recibe a Cándido Pazó para a representación de Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas. Esta función fora suspendida aCartaz Memorias 30 decembro Carralprincipios de mes por indisposición do protagonista da obra.

A obra presentarase no local Xente Nova ás 21:00 h. A entrada é de balde e as localidades limitadas.

Este espectáculo foi estreado no ano 2011 celebrando o 50 aniversario da primeira publicación en Buenos Aires de Memorias dun neno labrego, o libro máis lido, publicado e traducido da literatura galega, leva acumuladas unhas 200 funcións por Galicia e diversas localidades de Europa e América.

Memorias dun neno labrego é un espectáculo emotivo e divertido que combina a experiencia de Cándido Pazó como autor, actor e director, coa súa recoñecida traxectoria como conteiro e monologuista. Un espectáculo de gran atractivo visual, apoiado por un coidado traballo de videocreación que, combinado cunha elaborada iluminación, debuxa unha suxestiva escenografía das emocións. Mistura textos da obra de Neira Vilas con materiais da tradición oral e a memoria colectiva, combinando humor e emoción, evocación e anécdota, elaboración e improvisación.

Con esta obra teatral a Concellería de Cultura pecha a súa programación do ano 2016, na que houbo un total de máis de 60 actividades ou eventos.

El próximo viernes 30 de diciembre Tabeaio recibe a Cándido Pazó para la representación de Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas. Esta función había sido suspendidaCartaz Memorias 30 decembro Carral a principios de mes por la indisposición del protagonista de la obra.

La obra se presentará en el local Xente Nova a las 21:00 h. La entrada es gratuita y las localidades limitadas.

Este espectáculo fue estrenado en el año 2011 celebrando el 50 aniversario de la primera publicación en Buenos Aires de Memorias dun neno labrego, el libro más leído, publicado y traducido de la literatura gallega, lleva acumuladas unas 200 funciones por Galicia y diversas localidades de Europa y América.

Memorias dun neno labrego es un espectáculo emotivo y divertido que combina la experiencia de Cándido Pazó como autor, actor y director, con su reconocida trayectoria como contador y monologuista. Un espectáculo de gran atractivo visual, apoyado por un cuidado trabajo de videocreación que, combinado con una elaborada iluminación, dibuja una sugestiva escenografía de las emociones. Mezcla textos de la obra de Neira Vilas con materiales de la tradición oral y la memoria colectiva, combinando humor y emoción, evocación y anécdota, elaboración e improvisación.

Con esta obra teatral la Concejalía de Cultura  cierra su programación del año 2016, en la que hubo un total de más de 60 actividades o eventos.

 

Dentro do ciclo de Teatro de Outono que organiza o Concello de Carral, a compañía galega Títeres Babaluva presenta no local Xente Nova de Tabeao, a obra O CrebanCartel Crebanoces Carral.oces. A función terá lugar o vindeiro domingo ás 19:00 h.

Na noite de Nadal o padriño regálalle á pequena Clara un crebanoces con forma de boneco. De tanto partir noces, o boneco acaba rompendo e Clara desgústase moito. Para consolala o padriño contaralle a historia do boneco Crebanoces, xa que o Crebanoces en realidade é un valente personaxe que loitou co seu exército de xoguetes contra a raíña dos ratos.

O Crebanoces é un espectáculo para monicreques inspirado no conto de Hoffmann e dirixido a público familiar. No espectáculo emprégase a música que creou Tchaikowsky.

O ciclo Teatro de Outono rematará o venres 30 de decembro, ás 21:00 h, co espectáculo de Cándido Pazó, Memorias dun neno labrego. É a función prevista para o pasado 3 de decembro e que se suspendeu por mor dunha indisposición do actor.

Esta programación teatral organizada pola Concellería de Cultura, conta coa colaboración da Deputación Provincial da Coruña.

Dentro del ciclo de Teatro de Otoño que organiza el Ayuntamiento de Carral, la compañía gallega Títeres Babaluva presenta en el local Xente Nova de Tabeao, la obra El Cartel Crebanoces Carral.Cascanueces. La función tendrá lugar el próximo domingo a las 19:00 h.

En la noche de Navidad el padrino le regala a la pequeña Clara un cascanueces con forma de muñeco. De tanto partir nueces, el muñeco acaba rompiendo y Clara se disgusta mucho. Para consolarla el padrino le contará la historia del muñeco Cascanueces, ya que el Cascanueces en realidad es un valiente personaje que luchó con su ejército de juguetes contra la reina de los ratones.

El Cascanueces es un espectáculo para títeres inspirado en el cuento de Hoffmann y dirigido a público familiar. En el espectáculo se emplea la música que creó Tchaikowsky.

El ciclo Teatro de Otoño finalizará el viernes 30 de diciembre, a las 21:00 h, con el espectáculo de Cándido Pazó, Memorias dun neno labrego. Es la función prevista para el pasado 3 de diciembre y que se suspendió por mor de una indisposición del actor.

Esta programación teatral organizada por la Concejalía de Cultura, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de A Coruña.

O grupo de tFOTO-CARTEL-SOMOS-TAN-IMB--CILESeatro Valacar, subvencionado pola ONCE, participa no ciclo Teatro de Outono que organiza a Concellería de Cultura, coa representación da obra “Somos tan imbéciles”. A función terá lugar o sábado 10 de decembro, ás 20:30 h., no local Xente Nova de Tabeaio.

“Somos tan imbéciles” é o título dunha obra de teatro, mais ao mesmo tempo é o título dun programa de televisión. Un programa vespertino, ao xeito dun magazine no que inclúen conexións internacionais e nacionais, así como concursos e entrevistas . O programa-obra ten música en directo, o que lle da unha gran axilidade aos textos. A obra está dirixida por Lino Braxe, quen tamén é autor de la obra.

A entrada ao espectáculo é de balde, e prégase puntualidade para non interrumpir a función.

FOTO-CARTEL-SOMOS-TAN-IMB--CILESEl grupo de teatro Valacar, subvencionado por la ONCE, participa en el ciclo Teatro de Otoño que organiza la Concejalía de Cultura, con la representación de la obra “Somos tan imbéciles”. La función tendrá lugar el sábado 10 de diciembre, a las 20:30 h., en el local Xente Nova de Tabeaio.

“Somos tan imbéciles” es el título de una obra de teatro, y al mismo tiempo es el título de un programa de televisión. Un programa vespertino, a modo de un magazine en el que incluyen conexiones internacionales y nacionales, así como concursos y entrevistas . El programa-obra tiene música en directo, lo que le da una gran agilidad a los textos. La obra está dirigida por Lino Braxe, quien también es autor de de la obra.

La entrada al espectáculo es gratuita, y se ruega puntualidad para no interrumpir la función.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral sigue desarrollando el ciclo Teatro de Otoño, ofreciendo el escenario ahora a Cándido Pazó para la representación de

Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas.

La obra se presentará en Tabeaio, en el local Xente Nova, el sábado 3 de diciembre, a las 20:30 h. La entrada es gratuita y las localidades limitadas.

Este espectáculo fue estrenado en el año 2011 celebrando el 50 aniversario de la primera publicación en Buenos Aires de Memorias dun neno labrego, el libro más leído, publicado y traducido de la literatura gallega, lleva acumuladas unas 200 funciones por Galicia y diversas localidades de Europa y América.

Memorias dun neno labrego es un espectáculo emotivo y divertido que combina la experiencia de Cándido Pazó como autor, actor y director, con su reconocida trayectoria como contador y monologuista. Un espectáculo de gran atractivo visual, apoyado por un cuidado trabajo de videocreación que, combinado con una elaborada iluminación, dibuja una sugestiva escenografía de las emociones. Mezcla textos de la obra de Neira Vilas con materiales de la tradición oral y la memoria colectiva, combinando humor y emoción, evocación y anécdota, elaboración e improvisación.

Cartaz novo  A3 1 web

Cartel Tabeaius CircusSete veciños de Tabeaio, todos eles membros da Escola Municipal de Teatro, representarán este sábado a obra Tabeaius Circus, unha comedia escrita polo director da escola, Carlos Sante.

O reparto, con idades comprendidas entre os 16 e os 72 anos, está formado por Lola Bestilleiro, Carmen Caridad, Julio Maceiras, Margarita Ramilo, Carmen R. Bocixa, Lorena Sánchez e Jesús S. Otero, e proceden todos do desaparecido grupo O Rueiro.

A función, incluída no ciclo Teatro de Outono que organiza a Concellería de Cultura do Concello de Carral, comezará ás 20:30 h, no local Xente Nova de Tabeaio. Prégase puntualidade xa que non se poderá acceder á sala unha vez iniciada a representación.

Cartel Tabeaius CircusSiete vecinos de Tabeaio, todos ellos miembros de la Escuela Municipal de Teatro, representarán este sábado la obra Tabeaius Circus, una comedia escrita por el director de la escuela, Carlos Sante.

El reparto, con edades comprendidas entre los 16 y los 72 años, está formado por Lola Bestilleiro, Carmen Caridad, Julio Maceiras, Margarita Ramilo, Carmen R. Bocixa, Lorena Sánchez y Jesús S. Otero, y proceden todos del desaparecido grupo O Rueiro.

La función, incluida en el ciclo Teatro de Otoño que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral, comenzará a las 20:30 h, en el local Xente Nova de Tabeaio. Se ruega puntualidad ya que no se podrá acceder a la sala una vez iniciada la representación.

Adobe Photoshop PDFA Concellería de Cultura, como cada ano nestes meses, ofrece un novo ciclo de teatro, que traerá a Tabeaio e Carral a cinco compañías, tanto profesionais como afeccioadas.

As representacións comezarán este sábado co clásico de Castelao, Os vellos non deben de namorarse, a cargo de Fantoches Baj. Será no local Xente Nova de Tabeaio, ás 20:30 h. Coa direción de Inacio Vilariño, esta obra para adultos con monicreques e actores, segue con fidelidade os deseños escénicos feitos polo autor.

A vindeira semana será a Escola Municipal de Teatro a que represente Tabeaius Circus, unha comedia interpretada por veciños de Tabeaio baixo a dirección de Carlos Sante.

Cándido Pazó traerá outro texto dos clásicos da nosa literatura. Neste caso trátase da novela de Xosé Neira Vilas Memorias dun neno labrego. Esta obra teatral está colleitando un gran éxito por todas as vilas galegas nas que se ten representado.

Pola súa banda, o grupo da ONCE, Teatro Valacar, representará o 10 de decembro Somos tan imbéciles, unha comedia baseada nun programa de televisión.

E xa por último, para o público familiar, o edificio social Toñito Espiñeira acollerá a función de Títeres Babaluva coa súa obra O Crebanoces.

Todas as funcións son con entrada de balde. A organización solicita puntualidade na asistencia porque non permitirá o acceso aos espectáculos unha vez iniciados.

Cartel Teatro de Outono 2016web.