ANUNCIO XESTIÓN BIOMASA FENOSA

A empresa Unión Fenosa Distribución vén de comunicar a este Concello que:

En cumprimento da Lei 12/2012 de Montes de Galicia procederá, en 15 días, á limpeza de maleza e retirada de pinos e eucaliptos en 5 metros dende o cable exterior das liñas, se os propietarios dos terreos non están interesados en realizar estas labores previamente.

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002.