Tag Archive for: ALBANEL

Por decreto da alcaldía do 15 de marzo de 2021 resolveuse aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos dos candidatos presentados no procedemento de selección para a contratación laboral temporal de catro albaneis e un electricista (oficiais de segunda), a xornada parcial, cunha duración (inmediatamente posterior á finalización do proceso de selección) ata o 31 de decembro de 2021,ao abeiro do programa PEL-Concellos 2021, así como nomear aos membros do tribunal e fixar o día e a hora da entrevista profesional.
Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto sétimo das bases que rexen a contratación publícase o presente anuncio.

VER DECRETO: Admitidos excluídos definitivos, tribunal, entrevista selección 5 oficiais PEL REACTIVA 2021

Por decreto da alcaldía nº 80/2021, do 2 de marzo de 2021, aprobáronse as bases que rexerán a contratación de cinco traballadores, oficiais de segunda (catro albaneis e un electricista)) para a cuadrilla de obras do Concello subvencionada pola Deputación da Coruña ao amparo do Programa de Integración Laboral, PEL-CONCELLOS 2021.
Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada parcial (30 horas/semana), a duración (inmediatamente posterior á finalización do proceso de selección ) ata o 31 de decembro de 2021, suxeito ás condicións das bases que rexen a contratación e á subvención da Excma. Deputación.
O prazo para a presentación de instancias será de catro días hábiles desde a publicación deste anuncio no taboleiro e na web do Concello; isto é, ata o próximo 9 de marzo inclusive.
Se as persoas interesadas desexan optar a máis dun posto deberán presentar unha instancia por cada un deles.
Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Persoal do Concello de Carral en horario de 9:00 a 14:00 horas a través do teléfono 981670002.

PREME PARA VER BASES DE SELECCIÓN