PEL-CONCELLOS 2021: ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DEFINITIVAMENTE, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E HORA E LUGAR DA ÚLTIMA FASE DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO ALBANEIS E UN ELECTRICISTA

Por decreto da alcaldía do 15 de marzo de 2021 resolveuse aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos dos candidatos presentados no procedemento de selección para a contratación laboral temporal de catro albaneis e un electricista (oficiais de segunda), a xornada parcial, cunha duración (inmediatamente posterior á finalización do proceso de selección) ata o 31 de decembro de 2021,ao abeiro do programa PEL-Concellos 2021, así como nomear aos membros do tribunal e fixar o día e a hora da entrevista profesional.
Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto sétimo das bases que rexen a contratación publícase o presente anuncio.

VER DECRETO: Admitidos excluídos definitivos, tribunal, entrevista selección 5 oficiais PEL REACTIVA 2021