,

CAMBIOS TEMPORAIS NA COSTA DO PINCHO A RAÍZ DO INICIO DAS OBRAS NA PRAZA DA CAPELA

O inicio das obras na praza da Capela suporá un cambio temporal na localización da parada de taxis. Estes situaranse na Costa do Pincho, do número 47 ao 55.

Mentres se executen estes traballos, a zona azul localizada entre os números 28 e 34 da Costa do Pincho quedará anulada sendo, de xeito temporal e ata novo aviso, zona de aparcadoiro sen limitación.