CAMBIOS TEMPORAIS A RAÍZ DAS OBRAS NA PRAZA DA CAPELA

Con motivo das obras que se están a realizar na Praza da Capela, a partir do luns, 24 de xuño de 2024, esta data incluída, vaise proceder do seguinte xeito:

  • Os veciños e veciñas dos portais con vaos permanentes de licenza municipal cos números 111, 070 e 060 entrarán e sairán pola Rúa Víctor Velasco.
  • Por outra parte, a Rúa Camiño de Cancelo estará cortada e só terán acceso para entrar e saír residentes.
  • Como excepción, haberá locais que empreguen esta rúa para poder deixar mercancía nos seus establecementos.