CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS

O próximo 3 de novembro haberá un curso de manipulador de alimentos no Concello de Carral impartido por unha empresa conforme a normativa alimentaria (Regulamento CE nº852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello relativo á hixiene dos produtos alimenticios ). Apuntarse no 981613520 ata o día 29 de outubro.

cartelcursomanipulador de alimentos01112015