Tag Archive for: manipuladoralimentos

curso manipulador alimentos novembro 2016

curso manipulador alimentos novembro 2016

DÍA: 19 ABRIL

HORARIO: 10.00-13.00

LUGAR: Edificio Social Toñito Espiñeira

Para máis información ou apuntarse chamar á área de emprego 981613520.

Concellería de Educación, Traballo e Benestar

DÍA: 19 ABRIL

HORARIO: 10.00-13.00

LUGAR: Edificio Social Toñito Espiñeira

Para más información o apuntarse llamar al área de empleo 981613520.

Concejalía de Educación, Trabajo y Bienestar

O próximo 3 de novembro haberá un curso de manipulador de alimentos no Concello de Carral impartido por unha empresa conforme a normativa alimentaria (Regulamento CE nº852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello relativo á hixiene dos produtos alimenticios ). Apuntarse no 981613520 ata o día 29 de outubro.

cartelcursomanipulador de alimentos01112015

El próximo 3 de noviembre habrá un curso de manipulador de alimentos en el Ayuntamiento de Carral impartido por una empresa conforme a la normativa alimentaria (Reglamento CE nº852/2004 de Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los productos alimenticios ). Apuntarse en el 981613520 hasta el día 29 de octubre.

cartelcursomanipulador de alimentos01112015