Tag Archive for: formacion

 

👉👉Dende a Consellería de Economía, Emprego e Industria concederon aos dous promotores (Abegondo e Betanzos) cos que Carral ten convenio para levar a cabo os Obradoiros de emprego dende o 15/12/2020 ata o 14/09/2021. Serán 9 meses de formación e aprendizaxe para empadroados que estean apuntados nas oficinas de emprego dos concellos que estamos en convenio para realizar estes programas.

👉👉Promotor Abegondo. Obradoiro REserva da biosfera : Emprego forestal
Formación:
📒📗📕Para acceso ter a ESO ou competencias clave nivel 2: Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas
📕📗📒Para acceso sen estudos: Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes
👉👉Promotor Betanzos: Obradoiro Formación para a empregabilidade
Formación para acceso ter ESO ou competencias clave nivel 2:
📒📗📕Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
📕📗📒Atención sociosanitaria para persoas dependentes en institucións sociais
A selección de candidat@s será inmediata debido ao comezo próximo que marca a Xunta.
Interesad@s. Requisito imprescindible estar apuntados nas oficinas de emprego como desempregados e solicitar apuntarse aos obradoiros duais de emprego da formación mencionada. Pódense solicitar pedindo cita na oficina de emprego ou a través da aula virtual como desempregado.
Para máis información podedes chamar ao concello ao ☎️678338872

Este curso 2017/2018 temos concedidos dous obradoiros de emprego financiados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia no que participaráan varios municipios da área metropolitana co obxectivo de favorecer a inserción laboral.

O Obradoiro de emprego “Reserva de Biosfera Emprego Sostible”, levarase a cabo en colaboración Carral, Abegondo, Bergondo, Coirós, Oza-Cesuras, Paderne e Betanzos . Este Obradoiro de Emprego, de nove meses de duración, levará a cabo dous cursos: “Froiticultura” e “Produción de sementes e plantas en viveiro”.

O Obradoiro de emprego   “A dependencia: emprego sostible”  será en colaboración Carral, Abegondo, Betanzos, Paderne, e Coirós. Realizaranse tamén dous cursos: “Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade” e “Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións”.

Estes dous obradoiros de nove meses de duración garantiranlles ao alumnado un contrato formativo e de aprendizaxe remunerada co salario mínimo interprofesional (SMI). Requisitos imprescindibles: estar desempregado e apuntarse na oficina de emprego nos obradoiros de emprego. A selección será ao longo do mes de agosto e o comezo está previsto para comezos de setembro e finalizar en maio de 2018.

Este curso 2017/2018 tenemos concedidos dos talleres de empleo financiados por la Consellería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia en el que participarán varios municipios del área metropolitana con el  objectivo de favorecer la inserción laboral.

El Taller de empleo “Reserva de Biosfera Emprego Sostible”, se llevará a cabo en colaboración Carral, Abegondo, Bergondo, Coirós, Oza-Cesuras, Paderne y Betanzos . Este Taller de Empleo, de nueve meses de duración, llevará a cabo dos cursos: “Fruticultura” y “Producción de semillas y  plantas en vivero”.

El Taller de empleo  “A dependencia: emprego sostible”  será en colaboración Carral, Abegondo, Betanzos, Paderne, y  Coirós. Se realizarán también dos cursos: “Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad” y “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones”.

Estes dos talleres de nueve meses de duración garantizarán al alumnado un contrato formativo y de aprendizaje remunerada con el  salario mínimo interprofesional (SMI). Requisitos imprescindibles: estar desempleado y apuntarse en la na oficina de empleo en los Talleres de empleo. La selección será a lo largo del mes de agosto e el comienzo  está previsto para comienzos de septiembre y finalizar en mayo de 2018.

curso manipulador alimentos novembro 2016

curso manipulador alimentos novembro 2016

Os mozos e mozas que teñan entre 16 e 30 anos e cumpren os requisitos que  a continuación detallamos, poden achegarse ao Toñito Espiñeira (981613520) ou mandar un correo electrónico a educacion@carral.es  e axudamos no trámite para formar parte do programa de Garantía Xuvenil.

As vantaxes de formar parte deste programa son:

Poder participar en programas propios de formación, subvencións por formar parte do programa se montan a súa propia empresa, ser contratados con empresas porque estas teñen incentivos por facelo…etc.

Máis información no seguinte enlace:

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/gl/como-me-vai-axudar-a-mina-comunidade-autonoma

Estes son os requisitos que debes cumprir se queres participar no programa:

 • Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suíza que se atopen en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
 • Ter o empadroamento en calquera localidade do territorio nacional español.
 • Ter máis de 16 anos e menos de 30 no momento de solicitar a inscrición no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
 • No ter traballado nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Non ter recibido accións educativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 90 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • No ter recibido accións formativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolven no marco da Garantía Xuvenil.

Infórmate e Inscríbete no 981613520

Los chicos y chicas que tengan entre 16 y 30 años y cumplen los requisitos que  a continuación detallamos, pueden acercarse al Toñito Espiñeira (981613520) o mandar un correo electrónico a educacion@carral.es  y ayudamos en el trámite para formar parte del programa de Garantía Juvenil.

Las ventajas de formar parte de este programa son:

Poder participar en programas propios de formación, subvenciones por formar parte del programa si montan su propia empresa, ser contratados con empresas porque estas tienen incentivos por hacerlo…etc.

Más información en el siguiente enlace:

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/es/como-va-a-ayudarme-mi-comunidad-autonoma  

Estos son los requisitos que debes cumplir se quieres participar en el programa:

 1. a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
 2. b) Tener el empadronamiento en cualquier localidad del territorio nacional español.
 3. c) Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 4. d) En el haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
 5. e) No haber recibido acciones educativas que impliquen más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
 6. f) En el haber recibido acciones formativas que impliquen más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
 7. g) Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollan en el marco de la Garantía Juvenil.

Infórmate e Inscríbete en el 981613520

 

O próximo 3 de novembro haberá un curso de manipulador de alimentos no Concello de Carral impartido por unha empresa conforme a normativa alimentaria (Regulamento CE nº852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello relativo á hixiene dos produtos alimenticios ). Apuntarse no 981613520 ata o día 29 de outubro.

cartelcursomanipulador de alimentos01112015

El próximo 3 de noviembre habrá un curso de manipulador de alimentos en el Ayuntamiento de Carral impartido por una empresa conforme a la normativa alimentaria (Reglamento CE nº852/2004 de Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los productos alimenticios ). Apuntarse en el 981613520 hasta el día 29 de octubre.

cartelcursomanipulador de alimentos01112015

El Ayuntamiento de Carral presenta la nueva oferta de los programas de Escuelas Deportivas, Culturales y Educativas, que se iniciarán a partir del 1 de octubre y se desarrollarán hasta el mes de mayo.

Entre las actividades que se ofertan destacan bailes de salón, zumba, teatro, fotografía, mountain bike, informática para niños y adultos, inglés, hockei, baloncesto, patinaje, telar y tapices, cocina, gimnasia rítmica, dibujo y pintura y tai chi, entre otras. La oferta se hace para diferentes localidades del municipio.

Para que una escuela pueda iniciar sus clases es necesario que tengan un mínimo de 15 personas, y algunas de ellas cuentan con una limitación máxima de alumnado. Estas últimas se cubrirán por rigurosa orden de inscripción.

Para informarse e inscribirse las personas interesadas pueden dirigirse a la Casa de la Cultura y al Centro Deportivo (tel. 981 672 580).

El plazo para inscribirse finalizará el 1 de octubre.

Folleto Escolas curso 15-16

Boletín Inscripción 15-16