Tag Archive for: carral

Os departamentos de Cultura, Educación e Deportes están preparando o acto que servirá de remate ao curso 2014-2015 das escolas municipais. O devandito acto consistirá en exhibicións dalgunhas das disciplinas que se impartiron no curso, que remata nun desfile no que tomará parte a totalidade do alumnado deste programa municipal. Será o alcalde, José Luis Fernández Mouriño, quen entregará os diplomas aos alumnos e alumnas. Xunto ao primeiro edil estarán as concelleiras de Cultura, Isabel López, de Educación, Florinda Duarte, e de Deportes, Diego Otero.

A clausura terá lugar mañá sábado 30 de maio, a partir das 17:00 h.

No curso que remata agora tomaron parte case 600 persoas de todas as idades en modalidades tan diversas como Fotografía, Fútbol, Informática ou Zumba. En total, se puxeron en marcha un total de 19 escolas.

Entre as novidades que comezaron no curso que agora remata, está a de Equitación, na que houbo unha salientable participación.

No eido das escolas deportivas débese destacar o bo papel realizado nas diversas competicións e exhibicións nas que participaron. Entre estas escolas hai que destacar o papel feito polas de Patinaxe, Ximnasia Rítmica, Judo e Fútbol.

Algunha das escolas culturais ofrecerán exposicións dos seus traballos. Entre elas a de Fotografía, que fará unha pequena exposición.

O programa de escolas deportivas, culturais e educativas é un dos máis importantes do Concello de Carral, tanto pola cantidade de persoas que toman parte nel como polos obxectivos que se perseguen ao poñelo en marcha. Entres eses obxectivos pódense salientar os de favorecer a adquisición de novos coñecementos, habilidades e destrezas, fomentar a creatividade e a práctica deportiva e propiciar alternativas para favorecer a conciliación da vida familiar e laboral.

A organización do acto de clausura desexa advertir do peche do aparcamento do pavillón do Espiño durante a tarde do sábado e da necesidade de circular con precaución pola rúa de Paleo debido á alta afluencia de público que asiste a este evento.Clausura Escolas 13-14 - 038web

Los departamentos de Cultura, Educación y Deportes están preparando el acto que servirá de remate al curso 2014-2015 de las escuelas municipales. Dicho acto consistirá en exhibiciones de algunas de las disciplinas que se impartieron en el curso, que termina en un desfile en el que tomará parte la totalidad del alumnado de este programa municipal. Será el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, quien entregará los diplomas a los alumnos y alumnas. Junto al primer edil estarán las concejalas de Cultura, Isabel López, de Educación, Florinda Duarte, y de Deportes, Diego Otero.

La clausura tendrá lugar mañana sábado 30 de mayo, a partir de las 17:00 h.

En el curso que termina ahora tomaron parte casi 600 personas de todas las edades en modalidades tan diversas como Fotografía, Fútbol, Informática o Zumba. En total, se pusieron en marcha un total de 19 escuelas.

Entre las novedades que comenzaron en el curso que ahora termina, está la de Equitación, en la que hubo una reseñable participación.

En el terreno de las escuelas deportivas debe destacarse el buen papel realizado en las diversas competiciones y exhibiciones en las que participaron. Entre estas escuelas hay que destacar el papel hecho por las de Patinaje, Gimnasia Rítmica, Judo y Fútbol.

Alguna de las escuelas culturales ofrecerán exposiciones de sus trabajos. Entre ellas la de Fotografía, que hará una pequeña exposición.

El programa de escuelas deportivas, culturales y educativas es uno de los más importantes del Ayuntamiento de Carral, tanto por la cantidad de personas que toman parte en él como por los objetivos que se persiguen al ponerlo en marcha. Entre esos objetivos pueden reseñarse los de favorecer la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, fomentar la creatividad y la práctica deportiva y propiciar alternativas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

La organización del acto de clausura desea advertir del cierre del aparcamiento del pabellón del Espino durante la tarde del sábado y de la necesidad de circular con precaución por la calle de Paleo debido a la alta afluencia de público que asiste a este evento.

Clausura Escolas 13-14 - 038web

Portada libro O que precede a caída é brancoO alcalde José Luis Fernández Mouriño presidirá o acto de entrega do premio de poesía Concello de Carral, que terá lugar o venres 29 de maio na Casa da Cultura, ás 20:00 h.

No acto, no que tamén está prevista a asistencia do Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García, farase entrega do premio da 18ª edición do certame a Eva Veiga, que gañou co seu libro Soño e vértice. O premio consiste en 2000 euros e a publicación da obra por parte de Edicións Espiral Maior.

O mesmo acto servirá para presentar o libro que obtivo o premio no 2014, do que é autora Oriana Méndez e que se titula O que precede a caída é branco. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia colabora co Concello de Carral na edición deste poemario, unha cooperación que se ven mantendo desde anteriores edicións do certame.

Ademais das autoras premiadas tamén estarán presentes o escritor e director de Espiral Maior Miguel Anxo Fernán Vello e o crítico literario Fran Alonso. O acto pecharase coa actuación musical de Xoán Curiel.

O Concello de Carral agasallará aos asistentes co libro de Oriana Méndez.

MAQUETA DE POESÍA.qxdEl alcalde José Luis Fernández Mouriño presidirá el acto de entrega del premio de poesía Concello de Carral, que tendrá lugar el viernes 29 de mayo en la Casa de la Cultura, a las 20:00 h.

En el acto, en el que también está prevista la asistencia del Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García, se hará entrega del premio de Eva Veiga, que ganó con su libro Soño e vértice. El premio consiste en 2000 euros y la publicación de la obra por parte de Edicións Espiral Maior.

El mismo acto servirá para presentar el libro que obtuvo el premio en el 2014, del que es autora Oriana Méndez y que se titula O que precede a caída é branco. La Concejalía de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia colabora con el Ayuntamiento de Carral en la edición de este poemario, una cooperación, que viene manteniendo desde anteriores ediciones del certamen.

Además de las autoras premiadas también estarán presentes el escritor y director de Espiral Maior Miguel Anxo Fernán Vello y el crítico literario Fran Alonso. El acto se cerrará con la actuación musical de Xoán Curiel.

El Ayuntamiento de Carral regalará a los asistentes el libro de Oriana Méndez.

O vindeiro xoves 21 de maio, na Biblioteca Pública Municipal, a compañía Elefante Elegante presentará “Lobo Bobo”, un espectáculo interactivo, onde as figuras feitas en cartón cobran vida e onde os cativos poden entrar na casa da avoa dos contos, para escoitar as súas historias.

Destinado ó público infantil a partir de 3 anos.

Será o xoves 21 de maio, ás 6 da tarde na Biblioteca Pública Municipal (Casa da Cultura).

Eva Veiga, coa súaVeiga_eva-web obra Soño e vértice resultou gañadora do Concurso de Poesía “Concello de Carral” do presente ano.

O xurado escolleu esta obra pola intensidade simbólica da súa proposta poética, unida ao cultivo extremo dunha lírica que mantén en todo momento unha tensión entre o real e o onírico.

Eva Veiga (1961. Ombre-Pontedeume) é xornalista e poeta. En 1985 comeza a traballar na TVG onde desenvolverá unha polifacética e intensa actividade profesional, sobre todo, na dirección e presentación de programas culturais. Un labor que lle valería algúns recoñecementos como o Premio Galicia de Comunicación. Xunto aos músicos Fito Ares e Bernardo Martínez, forma parte do grupo poético-musical Ouriol.

Ten publicado relatos en revistas, xornais e obras colectivas, así como a guía sobre Compostela, Santiago. Cidade de peregrinación (2002). Xunto a Ánxeles Penas, escribe o libro Alfonso Costa, un exhaustivo estudio da vida e obra deste artista. Ten publicados os libros de poesía: Fuxidios (1992), Paisaxes do baleiro (1999), A pedra insomne (2002), A luz e as súas cicatrices (2006), Desconcerto (2006), Poemas do Eume (2009), A frecha azul do teixo (2010), Nesta hora imposible (2012) e A distancia do tambor (2014 – Premio Fiz Vergara Vilariño), publicación que acaba de recibir o premio da Asociación de escritores en lingua galega como mellor libro na modalidade de poesía.

O xurado do concurso estivo formado por Oriana Méndez, Miguel Anxo Fernán Vello e Nacho Alonso, baixo a presidencia da Concelleira de Cultura, Isabel López Pérez, e asistidos en calidade de secretario, polo técnico municipal de Cultura e coordinador do premio, Carlos Lorenzo Pérez.

O premio de Carral está dotado con 2000 euros e a publicación da obra.

O acto de entrega do premio terá lugar o 29 de maio, na Casa da Cultura de Carral, dentro da programación de Letras Galegas 2015. O mesmo acto servirá para a presentación do poemario que gañou na pasada edición, O que precede a caída é branco de Oriana Méndez. Para a publicación do libro o Concello de Carral contou coa colaboración económica da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia.

Portada folleto webO Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión de onte, ven de recoñecer, autorizar e cualificar a Colección Visitable do Castro das Travesas, ubicada na Casa da Cultura.

Este equipamento cultural permite darlle difusión á interpretacion das excavacións que se levan a cabo neste castro, á vez que posibilita que os achádegos arquolóxicos permañezan en Carral para o seu estudio e conservación.

Coa oficialidade da colección visitable, a Concellería de Cultura do Concello de Carral emprenderá un programa de difusión que abrangue desde a edición de folletos, ata o deseño de programas didácticos para escolares e público en xeral.

A Colección Visitable do Castro das Travesas está aberto ao público no mesmo horario que a Casa da Cultura.

Portada folleto webEl Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de ayer, viene de reconocer, autorizar y cualificar la Colección Visitable del Castro das Travesas, ubicada en la Casa da Cultura.

Este equipamiento cultural permite darle difusión a la interpretacion de las excavaciones que se llevan a cabo en este castro, a la vez que posibilita que lo hallazgos arquelógicos permanezcan en Carral para su estudio y conservación.

Con la oficialidad de la colección visitable, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral emprenderá un programa de difusión que abarca desde la edición de folletos, hasta el diseño de programas didácticos para escolares y público en general.

La Colección Visitable del Castro das Travesas está abierto al público en el mismo horario que la Casa da Cultura.

El Ayuntamiento de Carral firma un convenio de colaboración con la Fundación SUER para la recogida de tapones en beneficio de menores con necesidad por enfermedades no cubiertas por los sistemas sanitarios ordinarios. Las cajas están ubicadas en el Edificio Social Toñito Espiñeira y en la Casa de la Cultura.
11210445_1571288469804828_4123171472284384157_n

O Concello de Carral firma un convenio de colaboración con Fundación SEUR para a recollida de tapòns en beneficio de menores en estado de necesidade por enfermedades non cubertas polos sistemas sanitarios ordinarios. Caixas atópanse no Edificio Social Toñito Espiñeira e na Casa da Cultura
11210445_1571288469804828_4123171472284384157_n