Tag Archive for: Concejalía Deportes

FOTO CARRAL-El Concello se reunirá con 20 entidades y clubs deportivos de Carral para estudiar posibles convenios de colaboración

 

O novo equipo de goberno do Concello de Carral acaba de iniciar unha rolda de reunións cos representantes dunhas 20 entidades e clubs deportivos do municipio. O obxectivo destes encontros é escoitar as principais peticións dos clubs deportivos para estudar a viabilidade de convenios de colaboración de fronte ao próximo ano.

A primeira reunión tivo lugar esta semana co presidente e o secretario da Unión Deportiva Carral, unha das entidades deportivas máis activas do municipio. Con todo, nas próximas semanas fixaranse entrevistas similares co resto de asociacións e clubs de diferentes modalidades deportivas. Unha vez se fale con todos, o Concello estudará a posibilidade de establecer convenios de colaboración con algúns clubs, que se asinarán no 2020.

Trátase dunha iniciativa nova coa que o goberno local pretende coñecer, de primeira man, as principais peticións e necesidades dos diferentes clubs do concello.

Axudas a deportistas de alto nivel

O equipo de goberno expón unha segunda novidade importante para o 2020: a creación dunha liña de axudas para deportistas destacados do municipio. As subvencións concedidas polo Concello estarán dirixidas a sufragar parte dos gastos derivados dos desprazamentos que moitos deportistas realizan para participar en competicións e certames.