Tag Archive for: concello

Cartel 2015 Nadal Infantil.A concellería de Cultura volve a ofrecer un ciclo de cine na sala de audiovisuais da Casa da Cultura. Nesta ocasión, aproveitando as datas do Nadal, ofrécense tres películas de animación para todos os públicos.
O ciclo comezará o luns 28 coa película Del revés, considerada por algúns críticos como unha obra mestra de Disney e os Estudios Pixar. O martes 29 proxectarase o filme galego-cubano nominado aos premios Goya Maimiño e o espello máxico, baseada no clásico conto infantil Polgariño e na versión libre que sobre este fixo o autor cubano José Martí. E rematarase o mércores 30 de decembro coa película Los Minions, outro éxito deste ano que está rematar.
Todas as sesións comezarán ás 17:00 h. As entradas son de balde e poden recollerse na Casa da Cultura desde 48 horas antes do inicio de cada película. Para a primeira película as entradas pódense recoller desde o día 22. A reserva das localidades terá vixencia ata 5 minutos despois de iniciada cada proxección.

O programa de teatro que veu desensolvendo a concellería de Cultura nestes meses remata o martes 22 de decembro co espectáculo para bebés “A alfombra máxica” de Títeres Babaluva.

_PX_4818w“A alfombra máxica” é un prelibro onde a artista plástica convida aos máis pequenos a mergullarse nunha viaxe sensorial. Un lugar de libre experimentación, unha alfombra táctil, sonora e olfactiva. Xuntos descobren o pracer de apalpar, manipular, escoitar, ver… Unha invitación a xogar, explorar, experimentar con todo o corpo. Xogos, música e outras sorpresas viaxarán cos máis pequenos e cos seus acompañantes adultos por un mundo de emocións e sensacións.

Este espectáculo-obradoiro realizarase na sala polivalente do edificio social Toñito Espiñeira, ás 17:00 h. O aforo está limitado e prégase puntualidade aos espectadores.

Laura Ponte e Roi Vidal protagonizaron a obra Rosalías, que se representou no local Xente Nova de Tabeaio para o alumnado de 3º e 4º da ESO dRosalías - Teatro do Antroido-  2015 - 24e Carral.
Foi unha función que serviu para coñecer as múltiples facetas de Rosalía de Castro, fuxindo dos tópicos que a categorizan como autora melancólica.
Esta función de Teatro do Antroido formaba parte do programa Teatro de Outono que organiza a Concellería de Cultura do Concello de Carral, e con ela pretendeuse, ademais do coñecemento de Rosalía de Castro, achegar aos mozos e mozas a unha obra teatral, un tipo de espectáculo ao que apenas acode a mocidade. É unha liña de acción do departamento municipal de Cultura o ofrecerlle á mocidade aquelas manifestacións culturais ás que non se achegan, moitas veces por descoñecemento ou prexuízos.

 

Cartel 2015 Nadal Infantil.A concejalía de Cultura vuelve a ofrecer un ciclo de cine en la sala de audiovisuales de la Casa de la Cultura. En esta ocasión, y aprovechando las fechas navideñas, se ofrecen tres películas de animación para todos los públicos.
El ciclo comenzará el lunes 28 con la película “Del revés”, considerada por algunos críticos como una obra maestra de Disney y los Estudios Pixar. El martes 29 se proyectará el film gallego-cubano nominado a los premios Goya “Maimiño e e espello máxico”, basada en el clásico cuento infantil Pulgarcito y en la versión libre que sobre este hizo el autor cubano José Martí. Y se finalizará el miércoles 30 de diciembre con la película “Los Minions”, otro éxito de este año que está finalizar.
Todas las sesiones comenzarán a las 17:00 h. Las entradas son gratuitas y pueden recogerse en la Casa de la Cultura desde 48 horas antes del inicio de cada película. Para la primera película las entradas se pueden recoger desde el día 22. La reserva de las localidades tendrá vigencia hasta 5 minutos después de iniciada cada proyección.

_PX_4818wEl programa de teatro que vino desarrollando la concejalía de Cultura en estos meses finaliza el martes 22 de diciembre con el espectáculo para bebés “La alfombra mágica” de Títeres Babaluva.

“La alfombra mágica” es un prelibro donde la artista plástica invita a los más pequeños a sumergirse en un viaje sensorial. Un lugar de libre experimentación, una alfombra táctil, sonora y olfactiva. Juntos descubren el placer de apalpar, manipular, escuchar, ver… Una invitación a jugar, explorar, experimentar con todo el cuerpo. Juegos, música y otras sorpresas viajarán con los más pequeños y con sus acompañantes adultos por un mundo de emociones y sensaciones.

Este espectáculo-taller se realizará en la sala polivalente del edificio social Toñito Espiñeira, a las 17:00 h. El aforo está limitado y se ruega puntualidad a los espectadores.

Laura Ponte y Roi Vidal protagonizaron la obra Rosalías, que se representó en el local Xente Nova de Tabeaio para el alumnado de 3º y 4º de la Rosalías - Teatro do Antroido-  2015 - 24ESO de Carral.
Fue una función que sirvió para conocer las múltiples facetas de Rosalía de Castro, huyendo de los tópicos que la categorizan como autora melancólica.
Esta función de Teatro do Antroido formaba parte del programa Teatro de Otoño que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral, y con ella se pretendió, además del conocimiento de Rosalía de Castro, acercar a los chicos y chicas a una obra teatral, un tipo de espectáculo al que apenas acude la juventud. Es una línea de acción del departamento municipal de Cultura ofrecerle a la juventud aquellas manifestaciones culturales a las que no se acercan, muchas veces por desconocimiento o perjuicios.

La concejalía de deportes espera unos 50 inscritos para el torneo del 19 de diciembre. Read more

Cartel Concerto Panxoliñas 2015.Tres corais da provincia participarán no Festival de Panxoliñas de Carral, que organiza a concellería de Cultura coa colaboración da Asociación Cultural Aires de Carral e da Deputación Provincial da Coruña. As corais polifónicas que participarán son Vía Sacra de Sobrado dos Monxes, San Valentín de Fene e Aires de Carral.

Este evento musical terá lugar no Local Xente Nova de Tabeaio, o domingo 20 de decembro, ás 19:00 h. A entrada será libre.

A coral polifónica San Valentín, dirixida por Miriam Fernández Marín, naceu no ano 1980 e desde entón ten viaxado por diversas cidades españolas e a meirande parte das vilas galegas participando en concertos, festivais e certames. Pola súa banda a agrupación Vía Sacra, creada en 2008, recibe o seu nome en honra ao paseo entre a Casa das Audiencias e o mosteiro de Sobrado dos Monxes. Comeza con tan só 6 compoñentes, contando na actualidade con 28. Desde o seu comezo está dirixida por Malena Pazos Pintor.

A coral anfitriona, Aires de Carral conta cun longo historial de concertos por localidades galegas e española, acadando distincións en diversos certames. No ano 2013 gravou o seu último disco, Ecos de Carral, e desde 1982 dirixe a coral Juan José Gordillo.

Cartel Concerto Panxoliñas 2015.Tres corales de la provincia participarán en el Festival de Villancicos de Carral, que organiza la concejalía de Cultura con la colaboración de la Asociación Cultural Aires de Carral y de la Diputación Provincial de A Coruña. Las corales polifónicas que participarán son Vía Sacra de Sobrado dos Monxes, San Valentín de Fene y Aires de Carral.

Este evento musical tendrá lugar en el Local Xente Nova de Tabeaio, el domingo 20 de diciembre, a las 19:00 h. La entrada será libre.

La coral polifónica San Valentín, dirigida por Miriam Fernández Marín, nació en el año 1980 y desde entonces ha viajado por diversas ciudades españolas y la mayor parte de las villas gallegas participando en conciertos, festivales y certámenes. Por su parte la agrupación Vía Sagrada, creada en 2008, recibe su nombre en honor al paseo entre la Casa de las Audiencias y el monasterio de Sobrado dos Monxes. Comienza con tan sólo 6 componentes contando en la actualidad con 28. Desde su comienzo está dirigida por Malena Pazos Pintor.

La coral anfitriona, Aires de Carral cuenta con un largo historial de conciertos por localidades gallegas y española, consiguiendo distinciones en diversos certámenes. En el año 2013 grabó su último disco, Ecos de Carral, y desde 1982 dirige la coral Juan José Gordillo.