Tag Archive for: ERASMUS+

O pasado mes de decembro foi aprobado o proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» pola Axencia Nacional Española do Programa Erasmus+: Xuventude en Acción (Instituto da Xuventude – Injuve), despois de que o Concello de Carral recibise o ano pasado a acreditación como organización de envío, de acollida e coordinadora de proxectos para a xuventude dentro do Servizo de Voluntariado Europeo.
«EVS Carral: Enjoy Volunteering!», promovido polo Concello de Carral en colaboración con outro municipio europeo, o de Prato (Toscana, Italia), é un proxecto europeo que ten como principal obxectivo ofrecer á xente nova de Carral e doutro país da Unión Europea, neste caso Italia, unha oportunidade de mobilidade que mellore as súas competencias pre-laborais, como a iniciativa, a creatividade, a responsabilidade, o traballo en equipo, ou a comunicación e as competencias lingüísticas, a posta en práctica de valores, como a solidariedade, a cooperación, a empatía ou a creación de redes, e o coñecemento doutros ambientes de traballo, así como a adquisición de competencias técnicas, a través da aprendizaxe non formal e informal.
Cofinanciado nun 100 % polo programa ERASMUS+ 2014-2020, ofrecerá unha experiencia de voluntariado de 6 meses de duración a 3 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos (de febreiro a agosto de 2017 en Carral a dous mozos ou mozas italianos/as e de abril a setembro de 2017 en Prato a un mozo ou moza de Carral).
Isto brindará aos mozos e mozas voluntarios a oportunidade de contribuír ao traballo diario que se realiza desde as administracións locais participantes, e adquirir así competencias pre-laborais e de carácter social, nas áreas que máis se adapten aos seus intereses ou ao seu perfil formativo previo.

servicio-voluntario-europeo

El pasado mes de diciembre fue aprobado el proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» por la Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+: Juventud en Acción (Instituto de la Juventud – Injuve), despues de que el Ayuntamiento de Carral recibiese el año pasado la acreditación como organización de envío, de acogida y coordinadora de proyectos para la juventud dentro del Servicio de Voluntariado Europeo.
«EVS Carral: Enjoy Volunteering!», promovido por el Ayuntamiento de Carral en colaboración con otro municipio europeo, el de Prato (Toscana, Italia), es un proyecto europeo que tiene como principal objetivo ofrecer a la gente joven de Carral y de otro país de la Unión Europea, en este caso Italia, una oportunidad de movilidad que mejore sus competencias pre-laborales, como la iniciativa, la creatividad, la responsabilidad, trabajo en equipo, o la comunicación y las competencias lingüísticas, la puesta en práctica de valores, como la solidaridad, la cooperación, la empatía o la creación de redes, y el conocimiento de otros ambientes de trabajo, así como la adquisición de competencias técnicas, a través del aprendizaje no formal e informal.
Cofinanciado en un 100 % por el programa ERASMUS+ 2014-2020, ofrecerá una experiencia de voluntariado de 6 meses de duración a 3 jóvenes de entre 18 e 30 años (de febrero a agosto de 2017 en Carral a dos jóvenes italianos/as y de abril a septiembre de 2017 en Prato a chico o una chica de Carral).
Esto brindará a los/as jóvenes voluntarios/as la oportunidad de contribuir al trabajo diario que se realiza desde las administraciones locales participantes, y adquirir así competencias pre-laborales y de carácter social, en las áreas que mas se adapten a sus intereses o al perfil formativo previo.

Nova páx. web (2) (imaxe)

O proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» acaba de ser aprobado pola Axencia Nacional Española do Programa Erasmus+: Xuventude en Acción (Instituto da Xuventude – Injuve), despois de que o Concello de Carral recibise o ano pasado a acreditación como organización de envío, acollida e coordinadora de proxectos para a xuventude dentro do Servizo de Voluntariado Europeo.

«EVS Carral: Enjoy Volunteering!» é un proxecto europeo cofinanciado polo programa ERASMUS+ 2014-2020, que ten como principal obxectivo ofrecer á xente nova de Carral e doutro país da Unión Europea, neste caso Italia, unha oportunidade de mobilidade que mellore as súas competencias pre-laborais – como iniciativa, creatividade, responsabilidade, traballo en equipo, comunicación ou competencias lingüísticas – a través da aprendizaxe non formal e informal, e que poña á vez en práctica determinados valores – como a solidariedade, a cooperación, a empatía ou a creación de redes— o coñecemento doutros ambientes de traballo e a adquisición de competencias técnicas. Trátase dunha experiencia de participación activa na vida das administracións e na vida destas comunidades locais de acollida, que se pretende que reverta positivamente nelas e fomente o voluntariado local e europeo.

Imaxe nova 1 páx web

O tempo de voluntariado do proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!», financiado totalmente polo programa ERASMUS+, ten unha duración de 6 meses. Está promovido polo Concello de Carral en colaboración con outro municipio europeo, o de Prato (Toscana, Italia). Así un mozo ou moza de Carral realizará o Servicio de Voluntariado Europeo nesta rexión italiana, entre abril e outubro, e dous mozos ou mozas italianos/as no noso concello entre marzo e agosto.

Se tes entre 18 e 30 anos, e estas interesado en realizar o Servizo de Voluntariado Europeo no país italiano infórmate na OMIX. No proceso de selección darase prioridade a aqueles mozos e mozas que formen parte de colectivos en risco de exclusión social, ou ben que estean en situación de inactividade e que posúan menos oportunidades para acceder á formación ou ao mundo laboral.

Se precisas máis información podes pasarte pola OMIX (1º andar da Casa da Cultura) ou chamar ó teléfono 981.672.580

El proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» acaba de ser aprobado por la Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+: Juventud en Acción (Instituto de la Juventud – Injuve), después de que el Ayuntamiento de Carral recibiese el año pasado la acreditación como organización de envío, acogida y coordinadora de proyectos para la juventud dentro del Servicio de Voluntariado Europeo.

«EVS Carral: Enjoy Volunteering!» es un proyecto europeo cofinanciado por el programa ERASMUS+ 2014-2020, que tiene como principal objetivo ofrecer a la gente joven de Carral y de otro país de la Unión Europea, en este caso Italia, una oportunidad de movilidad que mejore sus competencias pre-laborales – como iniciativa, creatividad, responsabilidad, trabajo en equipo, comunicación o competencias lingüísticas – a través del aprendizaje no formal e informal, y que ponga a la vez en práctica determinados valores – como la solidaridad, la cooperación, la empatía o la creación de redes— y el conocimiento de otros ambientes de trabajo y la adquisición de competencias técnicas. Se trata de una experiencia de participación activa en la vida de las administraciones y en la vida de estas comunidades locales de acogida, que se pretende que revierta positivamente en ellas y fomente el voluntariado local y europeo.

Imaxe nova 1 páx web

El tiempo de voluntariado del proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!», financiado totalmente por el programa ERASMUS+, tiene una duración de 6 meses. Está promovido por el Ayuntamiento de Carral en colaboración con otro municipio europeo, el de Prato (Toscana, Italia). Así un o una joven de Carral realizará el Servicio de Voluntariado Europeo en esta región italiana, entre abril y octubre, y dos jóvenes italianos/as en nuestro ayuntamiento entre marzo y agosto.

Se tienes entre 18 y 30 años, y estás interesado/a en realizar el Servicio de Voluntariado Europeo en el país italiano, infórmate en la OMIX. En el proceso de selección se dará prioridad a aquellos/as jóvenes que formen parte de colectivos en riesgo de exclusión social, o bien que estén en situación de inactividad e que tengan menos oportunidades para acceder a la formación o al mundo laboral.

Si necesitas mas información puedes pasarte por la OMIX (1ª planta de la Casa de la Cultura) o llamar al teléfono 981.672.580

A OMIX leva un  tempo traballando nun programa novedoso no concello, o programa ERASMUS+. Este programa que pretende fomentar a mobilidade entre a mocidade, así coma a aprendizaxe en diferentes ámbitos, como a educacion, a formacion o deporte ou a xuventude.

EVS CARRAL: Let´s experience volunteering!, é o nome do proxecto co que a OMIX de Carral, se involucra neste programa, sendo unha das pouco mais de cinco oficinas municipais de información xuvenil de toda Galicia, que se acolle ó SVE (servicio de voluntariado europeo) do programa ERASMMUS+.

Carral coma impulsor de este proxecto enviou unha voluntaria e un voluntario a Italia, concretamente ó Concello de Prato (IT), ademais de outra voluntaria ó Concello de Slupsk (PO). Así mesmo recibiu a unha voluntaria de Italia e a outra de Polonia. Este proxecto financiado o 100% pola Comision Europea, desenvolverase entre setembro de 2015 e marzo de 2016, temp no que os/as voluntarios/as, realizaran diferentes tarefas dentro dos respectivos concellos, e no que disporán de todos os gastos pagados, tanto o aloxamento coma a manutención, e incluso unhos cartos de peto.

Desde o Concello de Carral, desexamos a todos/as os/as voluntarios/as que pasen a mellor e mais proveitosa estancia posible.