Tag Archive for: europeo

O pasado mes de decembro foi aprobado o proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» pola Axencia Nacional Española do Programa Erasmus+: Xuventude en Acción (Instituto da Xuventude – Injuve), despois de que o Concello de Carral recibise o ano pasado a acreditación como organización de envío, de acollida e coordinadora de proxectos para a xuventude dentro do Servizo de Voluntariado Europeo.
«EVS Carral: Enjoy Volunteering!», promovido polo Concello de Carral en colaboración con outro municipio europeo, o de Prato (Toscana, Italia), é un proxecto europeo que ten como principal obxectivo ofrecer á xente nova de Carral e doutro país da Unión Europea, neste caso Italia, unha oportunidade de mobilidade que mellore as súas competencias pre-laborais, como a iniciativa, a creatividade, a responsabilidade, o traballo en equipo, ou a comunicación e as competencias lingüísticas, a posta en práctica de valores, como a solidariedade, a cooperación, a empatía ou a creación de redes, e o coñecemento doutros ambientes de traballo, así como a adquisición de competencias técnicas, a través da aprendizaxe non formal e informal.
Cofinanciado nun 100 % polo programa ERASMUS+ 2014-2020, ofrecerá unha experiencia de voluntariado de 6 meses de duración a 3 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos (de febreiro a agosto de 2017 en Carral a dous mozos ou mozas italianos/as e de abril a setembro de 2017 en Prato a un mozo ou moza de Carral).
Isto brindará aos mozos e mozas voluntarios a oportunidade de contribuír ao traballo diario que se realiza desde as administracións locais participantes, e adquirir así competencias pre-laborais e de carácter social, nas áreas que máis se adapten aos seus intereses ou ao seu perfil formativo previo.

servicio-voluntario-europeo

El pasado mes de diciembre fue aprobado el proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» por la Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+: Juventud en Acción (Instituto de la Juventud – Injuve), despues de que el Ayuntamiento de Carral recibiese el año pasado la acreditación como organización de envío, de acogida y coordinadora de proyectos para la juventud dentro del Servicio de Voluntariado Europeo.
«EVS Carral: Enjoy Volunteering!», promovido por el Ayuntamiento de Carral en colaboración con otro municipio europeo, el de Prato (Toscana, Italia), es un proyecto europeo que tiene como principal objetivo ofrecer a la gente joven de Carral y de otro país de la Unión Europea, en este caso Italia, una oportunidad de movilidad que mejore sus competencias pre-laborales, como la iniciativa, la creatividad, la responsabilidad, trabajo en equipo, o la comunicación y las competencias lingüísticas, la puesta en práctica de valores, como la solidaridad, la cooperación, la empatía o la creación de redes, y el conocimiento de otros ambientes de trabajo, así como la adquisición de competencias técnicas, a través del aprendizaje no formal e informal.
Cofinanciado en un 100 % por el programa ERASMUS+ 2014-2020, ofrecerá una experiencia de voluntariado de 6 meses de duración a 3 jóvenes de entre 18 e 30 años (de febrero a agosto de 2017 en Carral a dos jóvenes italianos/as y de abril a septiembre de 2017 en Prato a chico o una chica de Carral).
Esto brindará a los/as jóvenes voluntarios/as la oportunidad de contribuir al trabajo diario que se realiza desde las administraciones locales participantes, y adquirir así competencias pre-laborales y de carácter social, en las áreas que mas se adapten a sus intereses o al perfil formativo previo.

Nova páx. web (2) (imaxe)

O vindeiro día 8 de xullo, ás 19:30 h, na sala de audiovisuais da Casa da Cultura, vaise realizar unha charla informativa sobre o voluntariado europeo organizada pola OMIX (Oficina Municipal de Información Xuvenil).

A charla de aproximadamente unha hora de duración esta dirixida a mozos e mozas de 18 a 30 anos, poboación destinataria de estes proxectos de voluntariado, pero está aberta a todo o publico en xeral.

Para acudir a charla, que é de balde, e necesario anotarse, e podes facelo no teléfono 981.67.25.80, ou pasándote pola Casa da Cultura.

 

image002     image003