Tag Archive for: EVS Carral

A OMIX (oficina municipal de información xuvenil) desenvolve desde hai dous anos proxectos de voluntariado europeo, para que mozos e mozas de Carral, poidan realizar un voluntariado en algún país da Unión Europea.
Nesta ocasión estamos a desenvolver un proxecto conxunto co Concello de Prato (Italia), que denominamos EVS Carral: Enjoy volunteering!” no que un mozo ou moza de Carral, poderá realizar un servizo de voluntariado nesta localidade italiana, por un período de 6 meses, entre abril e outubro.
Para explicar o proxecto e para saber como funciona o programa de voluntariado europeo Erasmus+, o vindeiro martes 28 de marzo, a partir das 19:00 h. levaremos a cabo unha sesión informativa na Casa da Cultura.
Se estás interesado/a en coñecer que é o SVE, así coma o novo proxecto “EVS Carral: Enjoy volunteering!” chama ó 981.67.25.80 ou pásate pola Casa da Cultura.

Nova sesión informativa

La OMIX (oficina municipal de información xuvenil) desenvuelve desde hace dos años proyectos de voluntariado europeo, para que jóvenes de Carral, puedan realizar un voluntariado en algún país de la Unión Europea.
En esta ocasión estamos desenvolviendo un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de Prato (Italia), en el que un o una joven de Carral, podrán realizar un servicio de voluntariado en esta localidad italiana, por un período de 6 meses, entre abril y octubre.
Para explicar el proyecto y para saber como funciona el programa de voluntariado europeo Erasmus+, el próximo martes 28 de marzo, a partir de las 19:00 h. llevaremos a cabo una sesión informativa en la Casa de la Cultura.
Si estás interesado/a en acudir llama al 981.67.25.80 o pásate por la Casa de la Cultura.

Nova sesión informativa

O proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» acaba de ser aprobado pola Axencia Nacional Española do Programa Erasmus+: Xuventude en Acción (Instituto da Xuventude – Injuve), despois de que o Concello de Carral recibise o ano pasado a acreditación como organización de envío, acollida e coordinadora de proxectos para a xuventude dentro do Servizo de Voluntariado Europeo.

«EVS Carral: Enjoy Volunteering!» é un proxecto europeo cofinanciado polo programa ERASMUS+ 2014-2020, que ten como principal obxectivo ofrecer á xente nova de Carral e doutro país da Unión Europea, neste caso Italia, unha oportunidade de mobilidade que mellore as súas competencias pre-laborais – como iniciativa, creatividade, responsabilidade, traballo en equipo, comunicación ou competencias lingüísticas – a través da aprendizaxe non formal e informal, e que poña á vez en práctica determinados valores – como a solidariedade, a cooperación, a empatía ou a creación de redes— o coñecemento doutros ambientes de traballo e a adquisición de competencias técnicas. Trátase dunha experiencia de participación activa na vida das administracións e na vida destas comunidades locais de acollida, que se pretende que reverta positivamente nelas e fomente o voluntariado local e europeo.

Imaxe nova 1 páx web

O tempo de voluntariado do proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!», financiado totalmente polo programa ERASMUS+, ten unha duración de 6 meses. Está promovido polo Concello de Carral en colaboración con outro municipio europeo, o de Prato (Toscana, Italia). Así un mozo ou moza de Carral realizará o Servicio de Voluntariado Europeo nesta rexión italiana, entre abril e outubro, e dous mozos ou mozas italianos/as no noso concello entre marzo e agosto.

Se tes entre 18 e 30 anos, e estas interesado en realizar o Servizo de Voluntariado Europeo no país italiano infórmate na OMIX. No proceso de selección darase prioridade a aqueles mozos e mozas que formen parte de colectivos en risco de exclusión social, ou ben que estean en situación de inactividade e que posúan menos oportunidades para acceder á formación ou ao mundo laboral.

Se precisas máis información podes pasarte pola OMIX (1º andar da Casa da Cultura) ou chamar ó teléfono 981.672.580

El proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» acaba de ser aprobado por la Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+: Juventud en Acción (Instituto de la Juventud – Injuve), después de que el Ayuntamiento de Carral recibiese el año pasado la acreditación como organización de envío, acogida y coordinadora de proyectos para la juventud dentro del Servicio de Voluntariado Europeo.

«EVS Carral: Enjoy Volunteering!» es un proyecto europeo cofinanciado por el programa ERASMUS+ 2014-2020, que tiene como principal objetivo ofrecer a la gente joven de Carral y de otro país de la Unión Europea, en este caso Italia, una oportunidad de movilidad que mejore sus competencias pre-laborales – como iniciativa, creatividad, responsabilidad, trabajo en equipo, comunicación o competencias lingüísticas – a través del aprendizaje no formal e informal, y que ponga a la vez en práctica determinados valores – como la solidaridad, la cooperación, la empatía o la creación de redes— y el conocimiento de otros ambientes de trabajo y la adquisición de competencias técnicas. Se trata de una experiencia de participación activa en la vida de las administraciones y en la vida de estas comunidades locales de acogida, que se pretende que revierta positivamente en ellas y fomente el voluntariado local y europeo.

Imaxe nova 1 páx web

El tiempo de voluntariado del proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!», financiado totalmente por el programa ERASMUS+, tiene una duración de 6 meses. Está promovido por el Ayuntamiento de Carral en colaboración con otro municipio europeo, el de Prato (Toscana, Italia). Así un o una joven de Carral realizará el Servicio de Voluntariado Europeo en esta región italiana, entre abril y octubre, y dos jóvenes italianos/as en nuestro ayuntamiento entre marzo y agosto.

Se tienes entre 18 y 30 años, y estás interesado/a en realizar el Servicio de Voluntariado Europeo en el país italiano, infórmate en la OMIX. En el proceso de selección se dará prioridad a aquellos/as jóvenes que formen parte de colectivos en riesgo de exclusión social, o bien que estén en situación de inactividad e que tengan menos oportunidades para acceder a la formación o al mundo laboral.

Si necesitas mas información puedes pasarte por la OMIX (1ª planta de la Casa de la Cultura) o llamar al teléfono 981.672.580