Tag Archive for: exposición

O  equipo de investigación do castro das Travesas está a presentar algunhas novas conclusións . No blog castrodastravesas.wordpress.com, posto en marcha polo grupo investigador, ofrece información sobre as novidades das súas pescudas, que se realizan como actividade propia do museo do castro.

Isto ten dado como resultado a reaparición dun importante castro en Carral (Vista Real na parroquia de Cañás), relevante polas súas dimensións e por estar próximo a outro moi coñecido (castro de Ameás).  Constátase a relación do Camiño Inglés cos castros, o cal apunta a que esta vía puido ter tido unha orixe moi antiga. Analizando o treito entre Gosende (Carral) e Figueroa (Abegondo) constátase a relación dos castros co Camiño Inglés pola súa proximidade. Non é a primeira vez que se ten documentado esta asociación, que se ten verificado arqueoloxicamente nas proximidades do castro das Travesas, e que se repite no val do río Mero.Peza 6 - 1ª

Outra novidade publicada é a aplicación dos criterios de simetría e proporcionalidade na configuración do castro das Travesas. No blog, o equipo científico detalla estas conclusións.

Cabe lembrar que no pasado mes de setembro se fixeron as últimas intervencións nas Travesas, coa participación de voluntarios europeos, que tomaban parte no programa Working Holidays de Tesouros de Galicia e a británica International National Trusts Organisation.

A Colección Visitable do Castro das Travesas, que está na Casa da Cultura de Carral, ofrece ao visitante unha excelente interpretación do que supuxo este castro, un dos máis grandes da provincia. Ademais son visitables os castros das Travesas e de Tabeaio. No devandito blog ofrécese completa información sobre como chegar, os horarios da sala expositiva ou como poder solicitar unha visita organizada.

O artista e deseñador gráfico betanceiro, Luis Galán, fixo hoxe entrega de tres obras que formaron parte da exposición As Mariñas de nunca xamais que percorreu os nove concellos do Consorcio das Mariñas. O alcalde José Luis Fernández Mouriño e a concelleira de Cultura, Margarita Ramilo Varela foron os encargados de recepcionar os tres cadros que pasarán a formar parte do patrimonio artístico do que dispón o Concello de Carral.

Os cadros, que en breve estarán pendurados no Salón de Plenos e na alcaldía, representan tres lugares emblemáticos do municipio. Son o monumento aos Mártires da Liberdade, os muíños de Costa da Egua e o edificio modernista da depuradora de auga de Cañás. A técnica empregada por Luis Galán nestas obras é a ilustración vectorial e a impresión coa técnica glicée.

Luis Galán - alcalde - concelleira cultura - Carral 2015 web

El artista y diseñador gráfico betanceiro, Luis Galán, hizo hoy entrega de tres obras que formaron parte de la exposición “Las Mariñas de nunca jamás” que recorrió los nueve ayuntamientos del Consorcio de las Mariñas. El alcalde José Luis Fernández Mouriño y la concejala de Cultura, Margarita Ramilo Varela fueron los encargados de recepcionar los tres cuadros que pasarán a formar parte del patrimonio artístico del que dispone el Ayuntamiento de Carral.

Los cuadros, que en breve estarán colgados en el Salón de Plenos y en la alcaldía, representan tres lugares emblemáticos del municipio. Son el monumento a los Mártires de la Libertad, los molinos de Costa da Egua y el edificio modernista de la depuradora de agua de Cañás. La técnica empleada por Luis Galán en estas obras es la ilustración vectorial y la impresión con la técnica glicée.Luis Galán - alcalde - concelleira cultura - Carral 2015 web

A sala de exposicións do edificio social Toñito Espiñeira acolle do 16 ao 30 de xuño unha exposición con algúns dos traballos feitos durante o curso que ven de rematar.DSC_9052w

Unhas 40 fotografías son as que presenta o alumnado desta escola cultural, que se desenvolveu desde outubro na Casa da Cultura coa docencia de Fran Martínez.

A escola de fotografía é unha das de maior antigüidade no programa de escolas municipais e pola que teñen pasado uns 230 alumnos. O obxectivo principal deste obradoiro é o de ofrecer formación ampla sobre o mundo da fotografía, para o cal dispón de equipo de estudio que se pon a disposición do alumnado para a realización dos seus traballos.

O novo curso comezará no mes de outubro, dentro da oferta de escolas municipais de Cultura, Deportes e Educación, e para o que será necesario inscribirse no mes de setembro.

La sala de exposiciones del edificio social Toñito Espiñeira acoge del 16 al 30 de junio una exposición con algunos de los trabajos hechos durante el curso que acaba de terminar.DSC_9052w

Unas 40 fotografías son las que presenta el alumnado de esta escuela cultural, que se desarrolló desde octubre en la Casa de la Cultura con la docencia de Fran Martínez.

La escuela de fotografía es una de las de mayor antigüedad en el programa de escuelas municipales y por la que han pasado unos 230 alumnos. El objetivo principal de este taller es el de ofrecer formación amplia sobre el mundo de la fotografía, para el cual dispone de equipo de estudio que se pone la disposición del alumnado para la realización de sus trabajos.

El nuevo curso comenzará en el mes de octubre, dentro de la oferta de escuelas municipales de Cultura, Deportes y Educación, y para el que será necesario inscribirse en el mes de septiembre.