Tag Archive for: historia

Portada artigo Pazo de Vilasuso A Concellería de Cultura do Concello de Carral ven de publicar na web municipal carral.es un extenso artigo sobre o pazo de Vilasuso, no que se aborda a liñaxe relacionada con esta casa, detalles biográficos dos personaxes de maior importancia histórica e aspectos arquitectónicos do edificio.

O artigo, do que son autores Guillermo Gutiérrez Gil e o técnico municipal de Cultura, Carlos Lorenzo Pérez, é resultado dun convenio entre o Concello de Carral e a Universidade de Santiago de Compostela, co que se posibilita que alumnos da Facultade de Historia realicen prácticas no departamento municipal de Cultura. Tamén é resultado deste convenio a Guía de Cruceiros de Carral e unha futura publicación, xa en desenvolvemento, sobre Francisco Tettamancy.

O pazo de Vilasuso, no val de Barcia, acolleu unha das máis influíntes liñaxes mantendo sempre un estreito vencello coas fermosas terras de Carral. Existen documentos que vinculan xa no ano 1598 ao Capitán Gómez García de Varela, antepasado dos actuais donos, co lugar onde hoxe está o pazo. Desde os Santiso, que lle deron forma ao pazo no século XVIII, ata os Sangro que aínda hoxe residen en Vilasuso, a liñaxe foise misturando con outras importantes familias de dentro e fóra de Galicia, con varios protagonistas que escribiron páxinas salientables da historia española e galega. Entre os residentes en Vilasuso pódese destacar a Francisco Bermúdez de Sangro, que foi un dos asinantes da Constitución de Cádiz, Melchor Sangro Rueda, con importantes responsabilidades no ámbito político español, ou Pedro Sangro y Ros de Olano, que foi ministro de Traballo e considerado como un dos primeiros sociólogos de España.

Para ler ou descargar este artigo hai que acceder ao apartado de Publicacións, na súa sección de Libros da web municipal ou premendo aquí.

Portada artigo Pazo de VilasusoLa Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral ha publicado en la web municipal carral.es un extenso artículo sobre el pazo de Vilasuso, en el que se aborda el linaje relacionado con esta casa, detalles biográficos de los personajes de mayor importancia histórica y aspectos arquitectónicos del edificio.

El artículo, del que son autores Guillermo Gutiérrez Gil y el técnico municipal de Cultura, Carlos Lorenzo Pérez, es resultado de un convenio entre el Ayuntamiento de Carral y la Universidad de Santiago de Compostela, con el que se posibilita que alumnos de la Facultad de Historia realicen prácticas en el departamento municipal de Cultura. También es resultado de este convenio la Guía de Cruceiros de Carral y una futura publicación, ya en desarrollo, sobre Francisco Tettamancy.

El pazo de Vilasuso, en el valle de Barcia, acogió una de los más influyentes linajes manteniendo siempre un estrecho vínculo con las hermosas tierras de Carral. Existen documentos que vinculan ya en el año 1598 al Capitán Gómez García de Varela, antepasado de los actuales dueños, con el lugar donde hoy está el pazo. Desde los Santiso, que le dieron forma al pazo en el siglo XVIII, hasta los Sangro que aun hoy residen en Vilasuso, el linaje se fue mezclando con otras importantes familias de dentro y fuera de Galicia, con varios protagonistas que escribieron páginas destacadas de la historia española y gallega. Entre los residentes en Vilasuso se puede destacar a Francisco Bermúdez de Sangro, que fue uno de los firmantes de la Constitución de Cádiz, Melchor Sangro Rueda, con importantes responsabilidades en el ámbito político español, o Pedro Sangro y Ros de Olano, que fue ministro de Trabajo y considerado como uno de los primeros sociólogos de España.

Para leer o descargar este artículo hay que acceder al apartado de Publicaciones, en su sección de Libros de la web municipal o pulsando aquí.