Tag Archive for: ies

 

fachada ies carral   inicio ies 15sept2015   inicio ies carral 2015Este curso iníciase cun novo centro educativo no Concello de Carral: o IES de Carral, que acollerá aos estudantes de 1º ata 4º da ESO. O día 15 e 16 de setembro son as presentacións de cada curso  no centro para comezar o inicio das clases o mércores para 1º e 3º e o xoves para 2º e 4º da ESO.

A páxina web do centro é a seguinte:  http://www.edu.xunta.es/centros/iescarral/

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

Esta semana establécense dous días de portas abertas para que calquera persoa que teña inquietude de cómo é o instituto de educación secundaria, poida acceder ao mesmo para visítalo. Serán o xoves 17 e o venres 18 de setembro en horario de 17.00-19.00.

Para máis información podedes chamar ao Servizo municipal de Educación 981613520.

fachada ies carral  inicio ies carral 2015  inicio ies 15sept2015

Este curso se inicia con un nuevo centro educativo en el Ayuntamiento de Carral:  IES de Carral, que acogerá a los estudiantes de 1º hasta 4º de ESO. El día 15 y 16 de septiembre son las presentaciones de cada curso en el centro para comenzar el inicio de las clases el miércores para 1º y 3º y el  jueves para 2º y 4º de ESO.

La página web del centro es la siguiente:  http://www.edu.xunta.es/centros/iescarral/

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Esta semana se establece dos días de puertas abiertas para que cualquier persona que tenga inquietud de cómo es el  centro, pueda acceder al mismo para visítarlo. Serán el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre en horario de 17.00-19.00.

Para más información podeis llamar al  Servicio municipal de Educación 981613520.