Tag Archive for: Italia

“ESC CARRAL 4 YOUR FUTURE!”. Ese é o nome do novo proxecto de voluntariado que está desenvolvendo a OMIX de Carral.

Este proxecto, que este ano pasa a estar financiado polo Corpo Europeo de Solidaridade, conta con tres entidades, Comune di Prato (Italia), a Fundación Cross Culture International (Malta) e o propio Concello de Carral.

A partir do mes de setembro enviaremos dous voluntarios/as, un/ha a Prato e outro/a a Malta, durante un período de seis meses, e recibiremos asemesmo un/ha voluntario/a de cada un de estes paises.

Todos/as os mozos/as interesados/as en facer este voluntariado, teñen todos os gastos pagos, xa que reciben uns cartos para a manutención, dispoñen do aloxamento totalmente gratuíto, e ademais recibirán 160 € mensuais para os seus gastos persoais. Tamén se lles da 275 € para o billete de España/Italia – Italia/España, e 360 € para o billete España/Malta – Malta/España.

O único requisito para poder ser voluntario/a é ter entre 18 e 30 anos, e acudir a unha sesión informativa que organizaremos e anunciaremos nas vindeiras semanas. Non é necesario ter ningún tipo de formación específica.

As actividades que o /a voluntario/a tería que facer, serían:
– Prato, Italia: desenvolver actividades de voluntariado ao longo de estes 6 meses (setembro 2019 – marzo 2020) na Oficina Xuvenil municipal local, con tarefas como apoio á organización en talleres e actividades para a xuventude e colaboración na preparación de materiais e recursos específicos multiculturais e multimedia.
– Paola, Malta: tamén durante 6 meses (setembro 2019 – marzo 2020), realizará en diversos centros escolares, campañas de sensibilización contra o comercio de persoas, e no centro Youth Hub (Floriana) desenvolvemento de campañas extracurriculares para nenos migrantes.

Se estas interesado/a en participar neste proxecto, ou se precisas mais información podes chamar a OMIX (Casa da Cultura, 981.67.25.80) no Local da Xuventude (r/ Alcalde Juan Seijas, 8, baixo, tlfn 981.11.70.20) ou contactar con nos a través do correo electrónico omix@carral.es

Imaxe 1

A OMIX (oficina municipal de información xuvenil) desenvolve desde hai dous anos proxectos de voluntariado europeo, para que mozos e mozas de Carral, poidan realizar un voluntariado en algún país da Unión Europea.
Nesta ocasión estamos a desenvolver un proxecto conxunto co Concello de Prato (Italia), que denominamos EVS Carral: Enjoy volunteering!” no que un mozo ou moza de Carral, poderá realizar un servizo de voluntariado nesta localidade italiana, por un período de 6 meses, entre abril e outubro.
Para explicar o proxecto e para saber como funciona o programa de voluntariado europeo Erasmus+, o vindeiro martes 28 de marzo, a partir das 19:00 h. levaremos a cabo unha sesión informativa na Casa da Cultura.
Se estás interesado/a en coñecer que é o SVE, así coma o novo proxecto “EVS Carral: Enjoy volunteering!” chama ó 981.67.25.80 ou pásate pola Casa da Cultura.

Nova sesión informativa

La OMIX (oficina municipal de información xuvenil) desenvuelve desde hace dos años proyectos de voluntariado europeo, para que jóvenes de Carral, puedan realizar un voluntariado en algún país de la Unión Europea.
En esta ocasión estamos desenvolviendo un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de Prato (Italia), en el que un o una joven de Carral, podrán realizar un servicio de voluntariado en esta localidad italiana, por un período de 6 meses, entre abril y octubre.
Para explicar el proyecto y para saber como funciona el programa de voluntariado europeo Erasmus+, el próximo martes 28 de marzo, a partir de las 19:00 h. llevaremos a cabo una sesión informativa en la Casa de la Cultura.
Si estás interesado/a en acudir llama al 981.67.25.80 o pásate por la Casa de la Cultura.

Nova sesión informativa

O pasado mes de decembro foi aprobado o proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» pola Axencia Nacional Española do Programa Erasmus+: Xuventude en Acción (Instituto da Xuventude – Injuve), despois de que o Concello de Carral recibise o ano pasado a acreditación como organización de envío, de acollida e coordinadora de proxectos para a xuventude dentro do Servizo de Voluntariado Europeo.
«EVS Carral: Enjoy Volunteering!», promovido polo Concello de Carral en colaboración con outro municipio europeo, o de Prato (Toscana, Italia), é un proxecto europeo que ten como principal obxectivo ofrecer á xente nova de Carral e doutro país da Unión Europea, neste caso Italia, unha oportunidade de mobilidade que mellore as súas competencias pre-laborais, como a iniciativa, a creatividade, a responsabilidade, o traballo en equipo, ou a comunicación e as competencias lingüísticas, a posta en práctica de valores, como a solidariedade, a cooperación, a empatía ou a creación de redes, e o coñecemento doutros ambientes de traballo, así como a adquisición de competencias técnicas, a través da aprendizaxe non formal e informal.
Cofinanciado nun 100 % polo programa ERASMUS+ 2014-2020, ofrecerá unha experiencia de voluntariado de 6 meses de duración a 3 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos (de febreiro a agosto de 2017 en Carral a dous mozos ou mozas italianos/as e de abril a setembro de 2017 en Prato a un mozo ou moza de Carral).
Isto brindará aos mozos e mozas voluntarios a oportunidade de contribuír ao traballo diario que se realiza desde as administracións locais participantes, e adquirir así competencias pre-laborais e de carácter social, nas áreas que máis se adapten aos seus intereses ou ao seu perfil formativo previo.

servicio-voluntario-europeo

El pasado mes de diciembre fue aprobado el proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» por la Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+: Juventud en Acción (Instituto de la Juventud – Injuve), despues de que el Ayuntamiento de Carral recibiese el año pasado la acreditación como organización de envío, de acogida y coordinadora de proyectos para la juventud dentro del Servicio de Voluntariado Europeo.
«EVS Carral: Enjoy Volunteering!», promovido por el Ayuntamiento de Carral en colaboración con otro municipio europeo, el de Prato (Toscana, Italia), es un proyecto europeo que tiene como principal objetivo ofrecer a la gente joven de Carral y de otro país de la Unión Europea, en este caso Italia, una oportunidad de movilidad que mejore sus competencias pre-laborales, como la iniciativa, la creatividad, la responsabilidad, trabajo en equipo, o la comunicación y las competencias lingüísticas, la puesta en práctica de valores, como la solidaridad, la cooperación, la empatía o la creación de redes, y el conocimiento de otros ambientes de trabajo, así como la adquisición de competencias técnicas, a través del aprendizaje no formal e informal.
Cofinanciado en un 100 % por el programa ERASMUS+ 2014-2020, ofrecerá una experiencia de voluntariado de 6 meses de duración a 3 jóvenes de entre 18 e 30 años (de febrero a agosto de 2017 en Carral a dos jóvenes italianos/as y de abril a septiembre de 2017 en Prato a chico o una chica de Carral).
Esto brindará a los/as jóvenes voluntarios/as la oportunidad de contribuir al trabajo diario que se realiza desde las administraciones locales participantes, y adquirir así competencias pre-laborales y de carácter social, en las áreas que mas se adapten a sus intereses o al perfil formativo previo.

Nova páx. web (2) (imaxe)