APROL 2023: INICIO CONTRATACIÓN DUN/HA OPERARIO/A DE LIMPEZA DE MONTES E TAREFAS DE SILVICULTURA

Por resolución da alcaldía do 11 de maio de 2023 aprobáronse as bases que rexerán a contratación dun/ha operario/a de limpeza de montes e tarefas de silvicultura para o servizo de prevención de incendios e limpeza de montes ao abeiro Orde do 09 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as subvencións para o fomento do emrpego do medio rural (Aprol rural).

Coa publicación deste anuncio iníciase o prazo para que os/as interesados/as poidan presentar as solicitudes para participar no procedemento de selección. 

Só poderán presentar solicitudes unicamente as persoas que foron remitidas polo Servizo público de emprego de Galicia (SEPEG). Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de RRHH do Concello. 

Modelo Decreto Descarga