APROL: CONTRATACIÓN DUN OPERARIO DE LIMPEZA DE MONTES, A XORNADA COMPLETA E DURANTE NOVE MESES

 

Por decreto da alcaldía do 17 de xuño de 2022 resolveuse iniciar a contratación dun/ha operario/a de limpeza de montes ao abeiro da subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do emprego no medio rural (Aprol).

Só poderán presentarse ao procedemento de selección os/as candidatos/as remitidos pola oficina de emprego de Monelos trala oferta realizada segundo os requisitos do programa Aprol rural 2022.

Coa publicación deste anuncio iníciase o prazo de dous días hábiles para a presentación de instancias que rematará o día 22 de xuño, incluído.

bases