APROL RURAL 2020: CONTRATACIÓN OPERARIO DE LIMPEZA DE MONTES

Publícase o decreto da alcaldía 267/2020, do 23 de xuño de 2020, polo que se resolveu iniciar o procedemento urxente para a contratación dun operario de limpeza de montes ao abeiro da subvención da Consellería de Economía, Industria e Emprego para o fomento do emprego no medio rural (Aprol).

Dada a urxencia na contratación e atendendo á Orde da Consellería unicamente se poderán presentar ao posto os/as candidatos remitidos polo servizo público de emprego de Galicia.

Outórgaselles a todos/as candidatos/as remitidos polo SEPE un prazo de dous días hábiles para a presentación das instancias para participar no procedemento.

instancia operario limpeza montes aprol

Modelo Decreto (2)