AXUDAS AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

O Instituto Enerxético de Galicia, publica:

DOG nº21 do martes 30 de xaneiro de 2018

Axudas a particulares e empresas para o aforro e eficiencia enerxética:
Instalación de placas solares, caldeiras, bombas de calor
Realización de auditorías e proxectos de xestión ,etc.

Prazo: un mes

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002.

AXUDAS PARTICULARES AFORRO ENERXETICO

AXUDAS AFORRO ENERXETICO

axudas aforro enerxetico empresas