A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL RESTRINXE AS QUEIMAS ATA NOVO AVISO

Ata novo aviso, a Consellería de Medio Rural non permitirá a realización de queimas en terreos agrícolas, forestais ou naqueles situados en zonas de influencia forestal.

Isto implica tanto que non se expedirán novos permisos de queima como que quedan anulados os que están en vigor.

Consulta máis información en: https://n9.cl/4o6zq