Bono consolida economía social

O 30 de setembro remata o prazo para solicitar o prazo pata solicitar o “Bono consolida economía social”. Código procedemento TR802L  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0656-150622-0003_es.html

 • Teñen o obxectivo de apoiar a consolidación de entidades de economía social e reforzar a súa presenza no tecido económico de Galicia, con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética, incrementando a súa competitividade.
 • A quen se destina?: Sociedades cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego.
 • Que gastos son subvencionables?
  • Equipos informáticos.
  • Adquisición e desenvolvemento de software e páxinas web.
  • Marketing, comunicación e relanzamento comercial.
  • Mellora da eficiencia enerxética.
  • Adquisición de equipos.
  • Reforma do local de negocio.
  • Mobiliario
  • Obtención de certificacións de calidade.
  • Creación e desenvolvemento de imaxe corporativa da entidade.
  • Plan de protección de datos.
 • Cal é a contía da axuda?: Ata un 80% do custo total dos gastos subvencionables.