BONOS ACTIVA COMERCIO

https://www.bonosactivacomercio.gal/

COMERCIANTE

Prazo de adhesión: 13 de outubro ao 30 de novembro de 2022

Mais información: https://www.bonosactivacomercio.gal/gl/merchant


CLIENTE

Prazo de descarga e utilización de bonos: 24 de outubro a 31 de decembro de 2022

Mais información: https://www.bonosactivacomercio.gal/gl/client