Se es ou fuches coidadora de persoas dependentes e necesitas apoio ofrecémosche información e asesoramento. Apúntate ao servizo que pon á vosa disposición o departamento de Servizos Sociais do Concello de Carral coa colaboración de Fundación mujeres de Deputación da Coruña

SERVIZO ATENCION A COIDADORAS

Si eres o fuiste cuidadora de personas dependientes y necesitas apoyo, te ofrecemos información y asesoramiento. Apúntate al servicio que pone a vuestra disposición e departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Carral con la colaboración de Fundación mujeres y de Diputación de Coruña

 

SERVIZO ATENCION A COIDADORAS

 

 

Por decreto da alcaldía 375/2017, do dezaoito de outubro de dous mil dezasete, resolveu aprobar a relación provisional de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as ao posto de técnico/a de museo outorgándolle un prazo de dous días hábiltes para reclamacións ou subsanacións.

D.A ADMITIDOS PROVISIONALMENTE

Por decreto de la alcaldía 375/2017, del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se resolvió aprobar la relación provisional de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as al puesto de técnico/a de museo otorgándole un plazo de dos días hábiles para reclamaciones o subsanaciones.

D.A ADMITIDOS PROVISIONALMENTE

O Concello de Carral inicia o procedemento de selección dun/ha técnico/a de museo ao abeiro das bases aprobadas por decreto de alcaldía 364/2017, do 6 de outubro de 2017, coas seguintes características:

– xornada parcial
– 21 horas semanais, de luns a sábado
– dous meses
– con cargo á subvención da Excma. Deputación da Coruña correspondente ao programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación durante o ano 2017

O tempo para a presentación de instancias será de cinco días naturais a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio e do correspondente anuncio no taboleiro do Concello (ata o 16 de outubro de 2017 inclusive).

Para máis información poden dirixirse ao departamento de Persoal do Concello chamando ao 981670002.

BASES

El Concello de Carral inicia el procedimiento de selección de un/una técnico/a de museo al amparo de las bases aprobadas por decreto de la alcaldía 364/2017, del 6 de octubre de 2017, con las siguientes características:

– jornada parcial
– 21 horas semanales, de lunes a sábado
– dos meses
– con cargo a la subvención de la Excma. Diputación de A Coruña correspondiente al programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales para contratar personal técnico para la atención de museos y centros de interpretación durante el año 2017.

El tiempo para la presentación de instancias será de cinco días naturales a contar desde el dia siguiente a la publicación de este anuncio y del correspondiente anuncio en el tablón del Concello (hasta el 16 de octubre de 2017 inclusive).

Para más información pueden dirijirse al departamento de Personal del Concello llamando al 981670002.

BASES

Inscricións no Edificio Social Toñito Espiñeira 981613520 ata o 26 de outubro.

cartel curso dependiente comercio servizos sociais

Inscripciones en el Edificio Toñito Espiñeira 981613520 hasta el dia 26 de octubre.

cartel curso dependiente comercio servizos sociais

Empanada2017 (3)O próximo 7 de setembro disfrutaremos de novo da Festa de exaltación da empanada de Carral coa participación de varias panaderías carralesas. Festa na que tamén podemos disfrutar de grupos folclóricos, baile tradicional e gaitas con grupos tradicionais galegos.  Entre os cales actuará A Agrupación folclórica Ximiela de Louro-Muros con Baile tradicional galego, gaitas e pandeiretas e a Banda de Gaitas Ferreñas coa súa actuación Mesturas 2017 e nosa agrupación de Carral O Rueiro.

A partir das cinco da tarde no Campo da feira de Carral

 

 

 

 

Empanada2017 (3)El próximo 7 de septiembre disfrutaremos de nuevo de la Fiesta de exaltación de la empanada de Carral con la participación de varias panaderías carralesas. Fiesta en la que tambien podemos disfrutar de grupos folclóricos, baile tradicional y gaitas con grupos tradicionles gallegos.  Entre los cales actuará  Agrupación folclórica Ximiela de Louro-Muros con Baile tradicional gallego, gaitas y panderetas y la Banda de Gaitas Ferreñas con su actuación Mesturas 2017 e nuestra agrupación de Carral Grupo O Rueiro de Carral.

A partir de las cinco de la tarde en el Campo de la feria de Carral