LISTAXE DE CANDIDATOS/AS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROVISIONALMENTE AO POSTO DE TÉCNICO/A DE MUSEO.

Por decreto da alcaldía 375/2017, do dezaoito de outubro de dous mil dezasete, resolveu aprobar a relación provisional de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as ao posto de técnico/a de museo outorgándolle un prazo de dous días hábiltes para reclamacións ou subsanacións.

D.A ADMITIDOS PROVISIONALMENTE