Por decreto da alcaldía do 16 de maio de 2017 aprobáronse as bases que rexerán a contratación de un oficial de primeira, albanel, para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais subvencionada pola Deputación da Coruña ao abiero do Programa de integración laboral 2017.

Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada completa, ata o 31 de decembro de 2017.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio na web do Concello, é dicir, ata o vindeiro 25 de maio, incluído.

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse ao servizo de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a dúas.

OFICIAL DE PRIMEIRA

Por decreto de la alcaldía del 16 de mayo de 2017 se aprobaron las bases que regirán la contratación de dos peones, albañiles, para la cuadrilla de obras y servicios mínimos municipales subvencionada por la Diputación de La Coruña al amparo del Programa de integración laboral 2017.

Se trataría de dos contratos de obra o servicio determinado, a jornada completa, uno por un período de cuatro meses y otro desde junio hasta el 31 de diciembre de 2017.

El plazo para la presentación de instancias será de cinco días hábiles desde la publicación de este anuncio en la web del Concello, es decir, hasta el próximo 25 de mayo, incluido.

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al servicio de Personal del Concello de Carral en horario de nueve a catorce horas.

PEÓNS

Por decreto de la alcaldía del 16 de mayo de 2017 se aprobaron las bases que regirán la contratación de un oficial de primera, albañil, para la cuadrilla de obras y servicios mínimos municipales subvencionada por la Diputación de La Coruña al amparo del Programa de integración laboral 2017.

Se trataría de un contrato de obra o servicio determinado, a jornada completa, hasta el 31 de diciembre de 2017.

El plazo para la presentación de instancias será de cinco días hábiles desde la publicación de este anuncio en la web del Concello, es decir, hasta el próximo 25 de mayo, incluido.

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al servicio de Personal del Concello de Carral en horario de nueve a catorce horas.

OFICIAL DE PRIMEIRA

Este fin de semana xa hai desculpa para dar unha volta e vir a Carral . Durante todo o fin de semana teremos un montón de entretenementos para grandes e pequenos.

Bocadillo Cardiosaudable

Obradoiro de pan para nenos/ as

Feira medieval

Espectáculo da Compañía Alas Circo Teatro desde Córdoba

Exhibición de cetrería e torneiro

Campaña de intercambio de comida por libros

Charangas polo día  e orquestras pola noite

O domingo,

Estreo do espectáculo Camiño de Santiago de Queiman e Andrea Pousa

Misa na honra a  San Honorato, patrón dos panadeiros coa Coral Polifónica Aires de Carral

Traballo do Pan do alumnado de 6ª de primaria do CEIP Vicente Otero Valcárcel nunha carpa na Festa

Traballos do alumnado de 1º,2º, e 3º da ESO do Ies de Carral FESTIPÁN 2017: kamixhibai, cantares de cego, a muiñeira do molete, exposicións no Edificio Social Toñito Espiñeira e xogos de mesa  “Pan Comido” nunha carpa na Festa

VI Xuntanza de Motos coa colaboración do Clube Red Celtas Northside

 

diptico2 diptico1

 

Para máis información poden chamar ao 981670002-981613520

Este fin de semana ya hay disculpa para dar una vuelta y venir  Carral . Durante todo el fin de semana tendremos un montón de entreteni mientos para grandes y pequeños.

Bocadillo Cardiosaludable

Taller de pan para niños/ as

Feria medieval

Espectáculo de  Compañía Alas Circo Teatro desde Córdoba

Exhibición de cetrería y tornero

Campaña de intercambio de comida por libros

Charangas todo el día  y orquestas por la noche

EL domingo,

Estreno del espectáculo Camiño de Santiago de Queiman y Andrea Pousa

Misa en honor a  San Honorato, patrón de los panaderos con la Coral Polifónica Aires de Carral

Trabajo del Pan del alumnado de 6ª de primaria del CEIP Vicente Otero Valcárcel en una carpa en la Fiesta

Trabajos del alumnado de 1º,2º, y 3º de ESO del Ies de Carral FESTIPÁN 2017: kamixhibai, cantares de ciego, la muiñeira del molete, exposiciónes en Edificio Social Toñito Espiñeira y juegos de mesa  “Pan Comido” en una carpa en la Fiesta

VI Juntanza de Motos con la colaboración del Club Red Celtas Northside

diptico2 diptico1

Para máis información poden chamar ao 981670002-981613520

O Instituto Enerxético de Galicia publica axudas para a instalación de equipos de aproveitamento de enerxías renovables (biogás, aerotermia e xeotermia, solar térmica…) en empresas de produción agrícola.

Prazo: 1 mes

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981 67 00 02.

O Instituto Enerxético de Galicia publica ayudas para la instalación de equipos de aprovechamiento de energías renovables (biogás, aerotermia y geotermia, solar térmica…) en empresas de producción agrícola
Plazo: 1 mes
Más información en el servicio de Medio Ambiente del Concello o en el teléfono 981 67 00 02.

Xa tedes desculpa para vir a Carral e desfrutar dunha auténtica Cervexa Artesana acompañada dun bo xamón.

Acercádevos a Carral este fin de semana. Ademáis o sábado coincide coas actividades que desenvolve a Asociación  Cultural e Teatral Abril de Lume e Ferro co gallo do homenaxe aos Mártires de Carral e o domingo coa nosa feira de último de mes con postos de verduras, alimentación, textil e os churrros Valdés que levan vindo a Carral toda a vida. Vide a Carral !!

CARTEL CARRAL 2017

 

Ya teneis disculpa para venir a Carral y disfrutar de una auténtica Cerveza Artesana acompañada de un buen jamón.

Acercaros a Carral este fin de semana. Además el sábado coincide con las actividades que desarrolla la Asociación  Cultural e Teatral Abril de Lume e Ferro en homenaje  a los Mártires de Carral y el domingo con  nuestra feria de último de mes con puestos de verduras, alimentación, textil y los churrros Valdés que llevan viniendo a Carral toda la vida. Venid a Carral !!

CARTEL CARRAL 2017

O  martes día 4 de abril a partir das 11 da mañán e coincidindo coa feira local do Concello de Carral, a través da súa Policía Local e en coordinación co posto da Garda Civil de Carral, organizan a xornada hacia todo público. É gratuita  e cubre o obxetivo de mellorar a seguridade en térmos xerais dos nosos maiores. Poden achegarse ao Edificio Toñito Espiñeira.CARTEL `POLICIA 2017-001