O Instituto Enerxético de Galicia publica no DOG nº 58 do 23 de marzo de 2017 axudas para instalación ou mellora de infraestruturas de enerxías renovables: bombas de calor xeotérmicas, aerotérmicas, placas solares, etc.

Prazo: 1 mes

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no 981670002.

AnuncioO3G1-140317-0006_gl[1]

AnuncioO3G1-140317-0005_gl[1]

El Instituto Enerxético de Galicia publica en el DOG nº 58 del 23 de marzo de 2017 ayudas para instalación o mejoras de infraestructuras de energías renovables: bombas de calor xeotérmicas, aerotérmicas, placas solares, etc.

Plazo: 1 mes

Más información en el servicio de Medio Ambiente del Concello o en el teléfono 981670002.

AnuncioO3G1-140317-0005_es[1]

AnuncioO3G1-140317-0006_es[1]

El próximo día de feria en Carral, que será el último domingo del mes de marzo-día 26- disfrutaremos de un producto gallego por excelencia como es el queso. Ven a Carral!!

cartel-feria-del-queso-2017---castellano-001

 

O próximo día de feira en Carral, que será o último domingo do mes de marzo-día 26- disfrutaremos dun produto galego por excelencia como é o queixo. Ven a Carral!!

cartel-feira-do-queixo-2017-001

La OMIX (oficina municipal de información xuvenil) desenvuelve desde hace dos años proyectos de voluntariado europeo, para que jóvenes de Carral, puedan realizar un voluntariado en algún país de la Unión Europea.
En esta ocasión estamos desenvolviendo un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de Prato (Italia), en el que un o una joven de Carral, podrán realizar un servicio de voluntariado en esta localidad italiana, por un período de 6 meses, entre abril y octubre.
Para explicar el proyecto y para saber como funciona el programa de voluntariado europeo Erasmus+, el próximo martes 28 de marzo, a partir de las 19:00 h. llevaremos a cabo una sesión informativa en la Casa de la Cultura.
Si estás interesado/a en acudir llama al 981.67.25.80 o pásate por la Casa de la Cultura.

Nova sesión informativa

No DOG do día de hoxe publícase a resolución pola que se convocan cursos preparatorios, gratuítos e voluntarios, das probas para obter os certificados de lingua galega 1, 2, 3 e 4.

O prazo é de 20 días naturais a contar dende o día seguinte á publicación da resolución que se achega neste anuncio.

Máis información no servizo de Normalización Lingüística do Concello ou no teléfono 981670002.

AnuncioG0164-010317-0002_gl

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicada no DOG do 6 de marzo de 2017 axudas para a renovación total ou parcial de ascensores pertencentes a comunidades de propietarios.

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002.

ORDEAnuncioG0424-220217-0002_gl

En el DOG del día de hoy se publica la resolución por la que se convocan cursos preparatorios, gratuitos y voluntarios, de las pruebas para obtener los certificados de lengua gallega 1, 2, 3 y 4.

El plazo es de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución que se adjunta a este anuncio.

Más información en el servicio de Normalización Lingüística del Concello o en el teléfono 981670002.

AnuncioG0164-010317-0002_es

La Consellería de Economía, Empleo e Industria publicada en el DOG del 6 de marzo de 2017 ayudas para la renovación total o parcial de ascensores pertenecientes a comunidades de propietarios.

Más información en el servicio de Medio Ambiente del Concello o en el teléfono 981670002.

ORDENAnuncioG0424-220217-0002_es

O Concello de Carral para conmemorar o día mundial da auga (22 de marzo) organizará unha viaxe á Casa dos Peixes, na Coruña, o vindeiro 25 de marzo. A saída está programada para as 10:30 horas e a volta para as 13:30 horas.

Animamos a todas as familias (pais, nais e nenos/as) para que nos acompañen nesta viaxe que será de balde.

Máis información e inscricións no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no 981670002 ata o 23 de marzo.