Se adjunta e este anuncio decreto de la acaldía del nueve de febrero de dos mil diecisiete con la relación de candidatos/as admitidos/as definitivamente para el puesto de técnico de museo además del día, el lugar y la hora de la fase de entrevista persoal.

DECRETO 36-2017 SELECCION TECNICO-A MUSEO ADMITIDOS-EXCLUIDOS DEFINITIVO E CONVOCATORIA

Achégase a este anuncio decreto da acaldía do 27 de xaneiro de 2017 coa relación de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as provisionalmente para o posto de técnico de museo.

Concédeselles un prazo de cinco días naturais, a contar dende a publicación deste anuncio na web e no taboleiro do Concello, para posibles reclamacións.

ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROVISIONALMENTE20170130131128

Se adjunta a este anuncio decreto de la acaldía del 27 de enero de 2017 con la relación de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as provisionalmente para el puesto de técnico de museo.

Se les concede un plazo de cinco días hábiles naturales, a contar desde la publicación de este anuncio en la web y en el tablón del Concello, para posibles reclamaciones.

ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE20170130131128

El sorte tendrá lugar mañana miércoles a las 9.30 h en el salón de Plenos Municipal Read more

O Concello de Carral inicia o procedemento de selección dun/ha técnico/a de museo ao abeiro das bases aprobadas por decreto de alcaldía 4/2017, do 5 de xaneiro de 2017, coas seguintes características:

– xornada parcial
– 28 horas semanais, de luns a sábado
– dous meses
– con cargo á subvención da Excma. Deputación da Coruña correspondente ao programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación (FO216).

O tempo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio e do correspondente anuncio no taboleiro do Concello (ata o 17 de xaneiro de 2017 inclusive).

Para máis información poden dirixirse ao departamento de Persoal do Concello chamando ao 981670002.

BASES20170109150830

El Concello de Carral inicia el procedimiento de selección de un/a técnico/a de museo al amparo de las bases aprobadas por decreto de alcaldía 4/2017, del 5 de enero de 2017, con las siguientes características:

– jornada parcial
– 28 horas semanales, de lunes a sábado
– dos meses
– con cargo a la subvención de la Excma. Diputación de A Coruña correspondiente al programa de subvenciones a ayuntamientos o entidades locales para contratar personal técnico para la atención de museos y centros de interpretación (FO216).

El tiempo para la presentación de instancias será de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y del correspondiente anuncio en el tablón del Concello (hasta el 17 de enero de 2017 inclusive).

Para más información pueden dirigirse al departamento de Personal del Concello llamando al 981670002.

BASES20170109150830

Unha unidade do Corpo Nacional de Policía estará o 18 e 19 de xaneiro de 2017 na Sala de Xuntas do Concello de Carral para a expedición do documento nacional de identidade (DNI).
As persoas interesadas poderán chamar ao 981670002 ou pasarse polas oficinas do rexistro do Concello para coller vez.

O parque de atracción de Silleda Park, está situado no recinto ferial de Silleda, e nel os nenos e nenas poderán gozar de moitas e moi diversas atraccións tantas veces como queiran, desde autos de choque ata o saltamontes ou inchables, ademáis de espectáculos e actuacións.
Desde a OMIX (oficina municipal de información xuvenil) organizamos esta excursión para o vindeiro día 4 de xaneiro, mércores, para rapaces e rapazas de 8 a 15 anos, que poderán levar a súa propia merenda.
Sairemos da Casa da Cultura as 15:15 h. e o regreso será ás 21:30 h.
O prezo é de 4 euros, e se desexas inscribirte podes chamar ó 981.67.25.80, ou pasarte pola Casa da Cultura. As prazas son limitadas

Cartel (Imaxe)

El parque de atracciones de Silleda Park, está situado en el recinto ferial de Silleda, y en él los niños y niñas podrán disfrutar de muchas y muy diversas atracciones tantas veces como quieran, desde autos de choque hasta el saltamontes o hinchables, además de espectáculos y actuaciones.
Desde la OMIX (oficina municipal de información xuvenil) organizamos esta excursión para el próximo día 4 de enero, miércoles, para jóvenes de 8 a 15 años, que podrán llevar su propia merienda.
Saldremos de la Casa de la Cultura a las 15:15 h. y el regreso será a las 21:30 h.
El precio es de 4 euros, y si deseas inscribirte puedes llamar al 981.67.25.80, o pasarte por la Casa de la Cultura. Las plazas son limitada.

Cartel (Imaxe)s.

Un ano máis a Concellería de Educación, Traballo e Benestar organiza a Campaña Solidaria de Recollida de Alimentos e produtos de hixiene persoal para familias con necesidades residentes no Concello de Carral.

Os puntos de recollida son o Edificio Social Toñito Espiñeira,colexio CEIP Vicente Otero Valcarcel, Colexio CEIP de Tabeaio, Ies de Carral, Bar Arredemo e Supermercado Eroski.

Animamos a todos a colaborar con esta campaña e moitas grazas por elo. Se algún establecemento está interesado en colaborar con esta causa pode poñerse en contacto no departamento de Servizos Sociais no 981613520 ou preguntar por Florinda Duarte. #axudaanecesitados #servizossociais#campañaalimentos

 

20161130114659_00001