CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DE MUSEO: LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/AS, DÍA, LUGAR E HORA DA ENTREVISTA PROFESIONAL.

Achégase a este anuncio decreto da acaldía do nove de febreiro de 2017 coa relación de candidatos/as admitidos/as definitivamente para o posto de técnico de museo así como o día, o lugar e a hora da fase de entrevista persoal.

DECRETO 36-2017 SELECCION TECNICO-A MUSEO ADMITIDOS-EXCLUIDOS DEFINITIVO E CONVOCATORIA