CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE O PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE CARRAL

Unha vez aprobado inicialmente o “Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Carral” e coa finalidade de proporcionar a maior difusión e información deste no período de exposición ao público é polo que se realizarán as seguintes charlas informativas nas distintas parroquias:

PALEO: 2 de maio de 2016, ás 20 horas, no local social de uso administrativo “Toñito Espiñeira”.
TABEAIO: 4 de maio de 2016, ás 20 horas, no local Xente Nova.
CAÑÁS: 6 de maio de 2016, ás 18 horas, no local social de Cañás.
SAN VICENTE DE VIGO: 6 de maio de 2016, ás 20 horas, no local social de San Vicente.
QUEMBRE: 9 de maio de 2016, ás 18 horas, no local social de Quembre.
SUMIO: 9 de maio de 2016, ás 20 horas, no local social de Sumio.
BEIRA: 11 de maio de 2016, ás 18 horas, no local social de Beira.
SERGUDE: 11 de maio de 2016, ás 20 horas, no local social de Sergude.

Prégase a maior difusión entre todos/as os/as veciños/as. Así mesmo, o documento íntegro publicarase na páxina web do Concello (carral.es).

Para máis información, pode ver o Plan na Casa do Concello con atención de persoal técnico ao día seguinte da publicación no Diario Oficial de Galicia.