CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PEL REACTIVA

Con data 5 de xaneiro de 2021 a Alcaldía ditou a resolución de concesión provisional de axudas PEL REACTIVA, cofinanciadas nun 80% pola Excma Deputación da Coruña e cun 20% polo Concello de Carral. Axudas dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores ao seu cargo e microempresas afectadas pola crise santiaria ocasionada pola Covid 19, para paliar os efectos ocasionados pola situación actual. Podedes consultar a vosa concesión na seguinte ligazón: