CONTRATACIÓN DA CANDIDATA PARA OCUPAR O POSTO DE TÉCNICO/A DE MUSEO

Achégase resolución do señor alcalde desestimando a reclamación presentada logo de publicar a valoración dos méritos na web e do taboleiro do Concello así como a contratación da primeira cualificada no procedemeto de selección para o posto de técnico/a de museo.

contratación