CONTRATACIÓN DUN OPERARIO DE LIMPEZA DE MONTES (APROL 2021)

Publícase o decreto de  alcaldía 303/2021, do 16 de xullo de 2021, polo que resolvese iniciar o procedemento urxente para a contratación dun operario de limpeza de montes ao amparo da subvención da Consellería de Economía, Industria e Emprego para o fomento do emprego no medio rural (Aprol 2021).

Dada a urgencia na contratación e atendendo á Orden da Consellería, outórgaselles a todos os/as candidatos/as un prazo de dous días hábiles para a presentación das instancias para participar no procedemento.