CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DE MUSEO: ACTA DO TRIBUNAL DO SISTEMA DE SELECCIÓN DE CONCURSO E ENTREVISTA.

Logo de que no día de onte, 15 de febreiro de 2017, se reunisen os membros do tribunal para valorar a documentación presentada polos candidatos admitidos definitivamente e posteriormente se procedese a realización da entrevista profesional, publícase a acta íntegra coa candidata proposta para ocupar o posto de técnico de museo e as puntuacións finais.

acta tribunal