CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A EN MATERIAS MEDIOAMBIENTAIS

Concello de Carral

 

Por decreto da alcaldía do 12 de novembro de 2021 o señor alcalde resolveu iniciar o procedemento de selección e aprobar as bases que rexerán a contratación laboral temporal urxente dun/ha técnico/a en materias medioambientais.

 

Coa publicación deste anuncio na web e no taboleiro de anuncios do Concello comeza o prazo para a presentación das solicitudes dos/as candidatos/as interesados/as  no procedemento.

 

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Recursos Humanos do Concello.

 

bases