CONTRATACIÓN TÉCNICO DE MUSEO: LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/AS ASÍ COMO DÍA, LUGAR E HORA DA ENTREVISTA PROFESIONAL

Achégase anuncio relativo ao decreto de alcaldía do trinta de outubro de dous mil dezasete onde se aproba a relación de candidatos/as admitidos/as definitivamente para o posto de técnico de museo así como o día, o lugar e a hora da fase de entrevista profesional.

ANUNCIO ADMIT.DEFINITIVAMENTE E ENTREVISTA PROFESIONAL