CONTRATACIÓN TÉCNICO/A DE MUSEO: ACTA DO TRIBUNAL DO SISTEMA DE SELECCIÓN DE CONCURSO E ENTREVISTA PROFESIONAL

Logo de que o martes 31 de outubro de 2017 se reunisen os membros do tribunal para valorar a documentación presentada polos/as candidatos/as admitidos/as definitivamente e posteriormente se procedese a realización da entrevista profesional, publícase anuncio que recolle a acta íntegra coa candidata proposta para ocupar o posto de técnico de museo e a formación da bolsa prevista nas bases para os próximos dous anos.

ACTA